English   Danish

2018/2019  BA-BPSYO1201U  Mikroøkonomi

English Title
Micro Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Leslie Christensen - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 17-12-2018

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • 1. Forklare indholdet i grundlæggende mikroøkonomiske begreber som fx alternativ omkostning, markedsligevægt, moral hazard, risiko aversion.
  • 2. Beskrive og forklare de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller som rationalitet og præferencer.
  • 3. Forklare og grafisk illustrere indholdet i disse modeller samt udføre simple analyser.
  • 4. Algebraisk løse simple økonomiske problemstillinger som fx nytte- og profitmaksimering, udbud lig med efterspørgsel, samt algebraisk at bestemme ligevægtsværdier af økonomiske variable som fx pris, mængde og profit. Dette både ud fra antagelser om rationel samt irrationel adfærd.
  • 5. Vurdere hvorvidt en angivet løsning til en økonomisk problemstilling er plausibel eller relevant.
  • 6. Numerisk anvende standard-mikroøkonomiske værktøjerj som fx priselasticitet og skalaafkast.
Prøve/delprøver
Faget har to selvstændige prøver:
Mikroøkonomi 1:
Prøvens ECTS3,75
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktSe nedenfor
opgaverne skal laves i myeconlab, hen over semesteret. Der vil være 12 opgaver i alt som skal laves. 10 af dem skal bestås for at have bestået første delprøve.
OpgavetypeOpgavebesvarelse
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeSommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Skulle den studerende ikke have bestået det krævede antal opgaver, vil opgaverne blive genåbnet i myeconlab og den studerende får et nyt forsøg.
Mikroøkonomi 2:
Prøvens ECTS3,75
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktSe nedenfor
Der laves 4 tests på MOBLAB undervejs, hvoraf 3 af dem skal være gennemført
OpgavetypeOpgavebesvarelse
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeSommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Skulle den studerende ikke have bestået det krævede antal opgaver, vil opgaverne blive genåbnet i MOBLAB og den studerende får et nyt forsøg.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset tager udgangspunkt i teorier for det enkelte rationelt eller irrationelt agerende individ, husholdning og virksomheds adfærd under fuldkommen eller ufuldkommen information. Der lægges vægt på analyse af, hvorledes det enkelte individ, husholdning og virksomhed tilpasser sig ændringer i dens omverdensbetingelser. Disse ændringer kan f.eks. være i udefra givne priser, i antallet af agenter på markedet, information eller i skattesatser.

 

Følgende emner tages op: Den rationelle og irrationelle forbrugers valg. Er den rationelle model korrekt? Individets valg under usikkerhed og over tid. Præferencer over altruisme og fairness. Forbrugernes og virksomhedernes interaktion på et marked i ligevægt. Strategisk adfærd på markeder med flere konkurrerende virksomheder.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser
Brugen af MyEconLab indgår som en naturlig del til både forelæsninger og øvelser
I forbindelse med forelæsningerne kommer to eksperimenter vedr. adfærd.
Studiecafeen foregår sideløbende med øvelserne
Brush Up i matematik kommer i begyndelsen af semesteret
Feedback i undervisningen
De studerende modtager løbende feedback via MyEconLab
Feedback modtages også i forbindelse med prøveeksamen
Studenterarbejdstimer
Undervisning 70 timer
MyEconlab 60 timer
Forberedelse og Studiecafe 85 timer
Brush Up i Matematik 20 timer
Foreløbig litteratur

Se lektionsplan på CBSlearn.

Sidst opdateret den 17-12-2018