English   Danish

2018/2019  BA-BPSYO1532U  Regnskab og økonomistyring

English Title
Financial and Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Peter Skærbæk - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 26-06-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Kunne redegøre for fagets teorier, modeller og teknikker.
 • Kunne anvende fagets teorier, modeller og teknikker i analyse af problemstillinger relateret til økonomistyring og den eksterne rapportering i virksomheder og organisationer.
 • Kunne perspektivere fagets elementer på problemstillinger inden for fagets domæne, samt nyttiggørelse af disse i handlingsanvisninger.
Prøve/delprøver
Regnskab og økonomistyring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår og Efterår
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget omfatter grundlæggende problemstillinger, begreber og modeller, samt ledelsesmæssige problemstillinger relateret til økonomistyring (intern regnskabsvæsen) og ekstern rapportering i form af konteringsproblemstillinger, beregnining af nøgletal samt tolkning heraf. Udgangspunktet ligger i grundlæggende regnskabsmæssige sondringer, omkostningsbegreber, optimeringssituationer, budgetteringstankegange, samt kendte styringsværktøjer som balance scorecard og activity based costing, m.m.

Beskrivelse af undervisningsformer
Dialogforelæsninger
Øvelser
Feedback i undervisningen
Feedback gives på studerendes spørgsmål og svar under undervisningen, samt på udførte øvelser og office hours.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 42 timer
Læsning af pensum 124 timer
Eksamensforberedelse og eksamen 40 timer
Foreløbig litteratur

Indikativ (se pensum i lektionsplanen på CBSlearn)

Økonomistyring

 • Atkinson, A.A., Kaplan, R. S., Matusumura, E. M. and Young, M. S., Management Accounting: Information for decision making and strategy execution. Sixth edition. Pearson, 2012.
 • Elkjær, J. & Hjulsager, K. (2012): Årsrapport og virksomhedsanalyse, 6. udgave, Thompson.

 

 

Kompendium:

 • Mouritsen, Jan. Det styringsorienterede og det situationsbetingede regnskabsvæsen, to perspektiver på udformning af økonomistyringssystemer, I P. Melander, Nye Perspektiver i økonomistyringen, DJØF’s Forlag, 1989. 17 sider.
 • Skærbæk, Peter. Økonomistyring uden budgetter? Teori & Praksis, (ed.) Bøje Larsen, og Sten Jönsson, 2001, DJØF´s Forlag. 35 sider.
 • Birnberg, Jacob G., Turopolec, Lawrance, and Young, S. Mark. The Organizational Context of Accounting. In: Accounting, Organizations and Society, Vol. 8, No 2/3, pp. 111-129, 1983. 20 sider.
 • Skærbæk, Peter. Implementering af økonomistyring. I T. B. Jørgensen og P. Melander (red.): Livet i offentlige organisationer - Institutionsdrift i spændingsfeltet mellem stat, profession og marked. (Jurist og økonomforbundet Forlag, 1992. 28 sider.
 • Med mere
Sidst opdateret den 26-06-2018