English   Danish

2018/2019  BA-BPSYO1542U  Finansiel analyse

English Title
Financial Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Bjarne Florentsen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 14-12-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Identificere, forklare og klassificere grundlæggende begreber, modeller og metoder ("fundamentals") i finansiel teori om husholdninger, virksomheder og markeder
 • Beregne, fortolke og sammenligne finansielle priser, afkast, afkastkrav og nøgletal
 • Analysere finansielle problemer og udsagn, herunder opstille konkrete løsningsforslag samt reflektere herover
Forudsætninger for at deltage i kurset
Mikroøkonomi, Kvantitativ Metode samt Regnskab og økonomistyring svarende til disse fag på HA(psyk.)
Prøve/delprøver
Finansiel analyse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget omhandler central finansiel teori med særligt fokus på værdiansættelse af betalingsstrømme, investeringsplanlægning, finansielle instrumenter, porteføljeteori, kapitalstruktur og udbyttepolitik.

 

Der inddrages aspekter med et specifikt stærkt dansk eller internationalt fokus, nemlig udvalgte danske institutionelle rammer og afdækning af valutaricisi.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser
Feedback i undervisningen
Som forsøg gives i foråret 2019 tilbud om gruppevis aflevering af to frivillige hjemmeopgavesæt, der efterfølgende (i) bedømmes med en indikativ karakter og (ii) drøftes på hold, hvorefter der for hvert opgavesæt endvidere (iii) er mulighed for et separat møde imellem gruppe og bedømmer med fokus på gruppens uddybende spørgsmål om løsning og bedømmelse.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 45 timer
Øvelser 18 timer
Forberedelse, herunder frivillige hjemmeopgaver 118 timer
Eksamen 25 timer
Foreløbig litteratur

Florentsen, Bjarne (ed.): Artikelsamling til Finansiering på HA EB, HA(jur.) og HA(psyk.), 2019 

 

Florentsen, Bjarne m.fl.: Frivillige hjemmeopgaver og Øvelser, 2019

 

Hillier, David, Iain Clacher, Stephen Ross, Randolph Westerfield, Bradford Jordan: “Fundamentals of Corporate Finance”, Third European Edition, McGraw-Hill, 2017 (ISBN-nummer oplyses i version 1 af læseplan)

 

Ross, Stephen, Randolph Westerfield og Bradford Jordan: “Corporate Finance Fundamentals”, kapitel 2 og 3 (tilgængelig via CBS Learn), 8th edition, 2008 (ISBN 978-0-07-128563-6)

 

Version 1 af læseplan offentliggøres på Learn i uge 3

 

 

 

Sidst opdateret den 14-12-2018