English   Danish

2018/2019  BA-BPSYO2301U  Digitalisering og organisering

English Title
Digitization and organization

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Ursula Plesner - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 14-12-2018

Relevante links

Læringsmål
For at leve op til kursets mål skal den studerende kunne
  • diskutere forholdet mellem digitalisering og organisering med udgangspunkt i fagets litteratur
  • selvstændigt definere og behandle en problemstilling inden for et af fagets temaer
  • udvælge og anvende litteratur, der er passende i forhold til problemstillingen
  • selvstændigt reflektere over muligheder og begrænsninger i forbindelse med digitalisering
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Online test
Prøve/delprøver
Digitization and Organization:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-3
Omfang af skriftligt produkt Max. 3 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Mundtlig eksamen på baggrund af skriftligt produkt. Eksamen tager udgangspunkt i den afleverede synopsis om en selvvalgt case, der belyses gennem to perspektiver fra kursets litteratur. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Digitale teknologier ændrer arbejdsprocesser og arbejdsopgaver i organisationer. Det har betydning for menneskelige relationer, organisatoriske forhold og økonomiske beslutninger. Dette kursus tager udgangspunkt i HA(psyks) grundfagligheder, og belyser forholdet mellem digitale teknologier og eksempelvis kognition, sociale relationer på arbejdspladsen, ledelse, strategi, marketing og HRM. Kurset lægger op til nuancerede diskussioner af digitale teknologiers muligheder og begrænsninger.

 

Kurset er bygget op af en forelæsningsrække med inddragelse af de studerende i øvelser. Ved siden af forelæsningerne arbejder de studerende med online værktøjer og øvelser, herunder peer feedback. 

 

Der afholdes to klyngevejledninger, som skal understøtte de studerende i deres arbejde med at udfærdige en synopsis og forberede sig til eksamen.

 

Formålet med den første klyngevejledning er at hjælpe de studerende med at finde en tema/case og lave en problemformulering, der falder inden for fagets tematikker. Vejleder og de rådgivende teams (de andre grupper) hjælper gennem opponering og øvelser med at finde frem til ’den rette’ problematik.

 

Formålet med den anden klyngevejledning er at understøtte de studerendes arbejde med to teoretiske perspektiver, der kan informere og berige problemformuleringen. Vejleder og rådgivende teams hjælper de studerende på vej til at overveje de teorier og begreber, som kan give en bedre tilgang til forståelsen af deres case

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, klyngevejledning og online aktiviteter.
Feedback i undervisningen
Der gives feedback på studenter-bidrag både via peer feedback og i forbindelse med klyngevejledning. Desuden er der indbygget feedback i den obligatoriske online test.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 24 timer
Klyngevejledning 6 timer
Online test 1 timer
Peergrade 3 timer
Synopsis og eksamen 40 timer
Tech øvelser 20 timer
Læsning af pensum 116 timer
Yderligere oplysninger

 

 

Foreløbig litteratur

Litteraturen gøres tilgængelig via learn før semesterets start. 

 

 

Plesner, U. & Husted, E. (under udgivelse) Kapitel 1 og 3 i Digital Organizing - Revisiting Themes in Organization Studies. Palgrave Macmillan, London (50 sider)

 

Zuboff, S. (1985). Automate/informate: The two faces of intelligent technology. Organizational Dynamics, 14(2), 5-18.  http:/​/​dx.doi.org/​10.1016/​0090-2616(85)90033-6(13 sider).

 

Fleming, P. (2018) ‘Robots and Organization Studies: Why Robots Might Not Want to Steal Your Job’, Organization Studies, online fir. doi: 10.1177/​0170840618765568.

 

Justesen, L. and Plesner, U. (2018) ‘Fra skøn til algoritme: Digitaliseringsklar lovgivning og automatisering af administrativ sagsbehandling’, Tidsskrift for Arbejdsliv, 20(3), pp. 9–23. (14 sider)

 

Plesner, U. and Raviola, E. (2016) ‘Digital technologies and a changing profession’, Journal of Organizational Change Management. Emerald Group Publishing Limited , 29(7), pp. 1044–1065. doi: 10.1108/​JOCM-09-2015-0159. (21 sider)

 

Borch, C., & Lange, A. C. (2017). “Highfrequency trader subjectivity: emotional attachment and discipline in an era of algorithms”. Socio-Economic Review, 15(2), 283-306. (23 sider)

 

O’Neil,C. (2017): Weapons  of  Math Destruction - How big data increases inequality and threatens democracy.  Random House, UK: Penguin Books. (udvalgte kapitler)

 

Sidst opdateret den 14-12-2018