English   Danish

2018/2019  BA-BPSYV1165U  Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst

English Title
Mentoring and coaching in an organizational context

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Elisabeth Naima Mikkelsen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 07-01-2019

Relevante links

Læringsmål
Ved kursets afslutning skal deltagerne være i stand til at:
  • Beskrive, sammenligne og vurdere de forskellige teoretiske og praktiske tilgange til coaching og mentoring.
  • Analysere og konkretisere etiske og organisatoriske dilemmaer i forhold til at implementere coaching og mentoring i organisationer ved at anvende begreber, teorier og cases fra undervisningen.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget stiller ingen krav til forudsætninger, men faget bygger på kendskab til læringsteorier.
Prøve/delprøver
Mentoring og coaching i en organisatorisk kontekst:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 3 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Omfang af skriftligt produkt: Max. 10 sider
Opgavetype: Opgavebesvarelse
Varighed: Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Det er under særlige omstændigheder tilladt at skrive synopsen individuelt. Grundet eksamensformen og af hensyn til læringsprocessen er det ikke noget vi anbefaler. Eksamensformen vil være den samme, 3 siders synopsis og 20 minutters mundtlig.   

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Mentoring og coaching er blevet en integreret del af leder- og medarbejderudviklingen i alle større virksomheder og organisationer. Ledere bliver uddannet i coaching og mentoring for at blive bedre ledere og bedre til at udvikle deres medarbejdere; og mentorprogrammer etableres for at udvikle ledere, talenter, trainees mm. i organisationen. Markedet for mentoring og coaching gennemgår en professionalisering. Virksomhederne bliver mere kritiske i forhold til, hvordan de anvender mentoring og coaching; og ledere, HR og konsulenter får større forståelse for, hvad mentoring og coaching indebærer.

 

I dette valgfag arbejder vi med at forstå de centrale og grundlæggende begreber inden for mentoring og coaching. Vi vil udforske teori og praksis, undersøge hvorfor og hvordan virksomheder og organisationer anvender mentoring og coaching, opdage og udforske kompleksiteten i etablering af mentoring og coaching i organisationen, se på lederens og HR-konsulentens rolle samt – gennem cases – belyse udfordringer, faldgruber, barrierer og dilemmaer.

 

Faget fokuserer især på at forstå individuelle og organisatoriske læringsprocesser. Derfor vil vi både arbejde med individuel coaching i praksis og se på specifikke cases for at opleve, hvordan læringsprocesser foregår. Således vil vi se på, hvordan de organisatoriske rammer påvirker læringsprocessen, samt hvorledes mentoring og coaching skaber læring, som kan bidrage til opnåelse af forretningsmæssige og strategiske målsætninger for organisationen.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningsformen vil være en kombination af præsentationer, diskussioner og øvelse for at sikre en god læringsproces for de enkelte studerende og for hele klassen – således at de studerende får anledning til at arbejde praktisk med stoffet og til at reflektere selvstændigt over både teori og praksis.
Feedback i undervisningen
Vi arbejder med cases i undervisningen, således at der næsten hver gang vil være gruppearbejde i forskellige gruppekonstellationer, hvor I arbejder med konkrete spørgsmål omkring cases. I plenum vil vi herefter drøfte jeres konklusioner, og sammen finde frem til, hvordan man bedst anvender teorien til at forstå casen samt til at finde bedre måder for anvendelse og implementering af mentoring og coaching.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 36 timer
Forberedelse 145 timer
Eksamen 25 timer
Foreløbig litteratur

 

Kirsten M. Poulsen & Christian Wittrock: "Mentorprogrammer i virksomheder og organisationer", DJØF Forlag

Robert Garvey, Paul Stokes and David Megginson: ”Coaching and Mentoring – Theory and Practice”, SAGE Publications

samt kompendium og uploadede artikler

Sidst opdateret den 07-01-2019