English   Danish

2018/2019  KAN-CCMVV1734U  Sociale medier og organisationer

English Title
Social media and organizations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Peter Holdt Christensen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Organisational behaviour/Organisational behaviour
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 20-02-2018

Relevante links

Læringsmål
Ved eksamen skal den studerende på selvstændig vis:
 • Forklare hvordan sociale medier udfordrer organisationer.
 • Anvende relevante dele af pensum til at identificere og analysere konkrete udfordringer ved sociale medier i organisationer.
 • Anvende relevante dele af pensum til at give anvisninger til hvordan konkrete udfordringer ved sociale medier i organisationer bedst muligt håndteres.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Grundlæggende organisationsteoretisk forståelse.
Prøve/delprøver
Sociale medier og organisationer:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 2 uger til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Sociale medier har i de seneste år ikke alene fået større indflydelse på vores hverdag, men også på hvordan arbejde organiseres og udføres. På kurset udforsker vi forskningen indenfor hvordan sociale medier påvirker organisationer, og udover at fokusere på hvad der karakteriserer sociale medier uddyber kurset især konsekvenserne ved sociale medier. Disse konsekvenser analyseres og diskuteres ud fra fem temaer:

 

1. Vanedannende. Sociale medier som fx Facebook og Twitter er stærkt vanedannende, hvilket fører til at mange mennesker i løbet af en arbejdsdag bruger meget tid på sociale medier uden at dette er relevant for arbejdet. I nogle tilfælde kan det ligefrem være skadeligt for arbejdet. 

 

2. Grænseoverskridende. Sociale medier nedbryder således grænsen mellem arbejdet og fritiden, hvilket kan skabe behov for retningslinjer for hvor ofte ansatte i løbet af arbejdsdagen må anvende sociale medier til privatbrug.

 

3. Kommunikationsmønstre. Sociale medier på arbejdsplasen - som fx interne blogs - skaber muligheder for en friere dialog end traditionelt topstyret kommunikation, hvilket bl.a. understøtter ansattes muligheder for at ytre eventuel utilfredshed.

 

4. Interaktionsmønstre. Derudover giver sociale medier muligheder for at interagere på nye måder, hvilket forskningen bl.a. har understreget gavner samarbejde og videndeling. Noget tyder dog på, at sociale medier ikke fuldt ud kan erstatte ansigt-til-ansigt interaktioner.

 

5. Kriseledelse. Sociale medier ændrer ikke kun kommunikationsmønstre indenfor organisationer, men gør det også muligt for alle konstant at forholde sig til - fx føle sig krænket af - hvad organisationen gør, hvilket kræver at organisationer risikerer at befinde sig i shitstorms, som nødvendiggør et kriseberedskab. 

 

Således giver kurset en forskningsbaseret forståelse af, hvordan sociale medier udfordrer organisatoriske aktiviteter, og hvordan disse udfordringer bedst muligt håndteres.

 

Undervisningen baseres på traditionelle forelæsninger, studenteroplæg og online aktiviteter.

Beskrivelse af undervisningsformer
Halvdelen af forelæsningerne foregår online, således at hver anden uge er der online forelæsninger.
Feedback i undervisningen
I tilstedeværelsesundervisningen gives der feedback på studenteroplæg, og online er der feedback på skriftlige opgaver.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 100 timer
Undervisning 30 timer
Eksamen 76 timer
Foreløbig litteratur

Pensum består af akademiske artikler, som alle kan tilgås via CBS Library. Den foreløbige litteratur er:

 

 1. Bundy, J. & Pfarrer, M.D. 2015. A burden of responsibility: The role of social approval at the onset of a crisis. Academy of Management Review, 40 (3): 345-369.
 2. Haas, M.R., Criscuolo, P. & George, G. 2015. Which problems to solve? Online knowledge sharing and attention allocation in organizations. Academy of Management Journal, 58 (3): 680-711.
 3. Hinds, P. J., & Cramton, C.D. 2014. Situated coworker familiarity: How site visits transform relationships among distributed workers. Organization Science, 25: 794-814.
 4. Holland, P., Cooper, B.K. & Hecker, R. 2016. Use of social media at work: A new form of employee voice? The International Journal of Human Resource Management, 27 (21): 2621-2634.
 5. Huang, Y., Singh, P.V. & Ghose, A. 2015. A structural model of employee behavioral dynamics in enterprise social media. Management Science, 61: 2825-2844.
 6. Kane, G.C., Alavi, M., Labianca, G. & Borgatti, S.P. 2014. What’s different about social media networks? A framework and research agenda. MIS Quarterly, 38 (1): 275-304.
 7. Leonardi, P.M. & Vaast, E. 2017. Social media and their affordance for organizing: A review and agenda for research. Academy of Management Annals, 11 (1): 150-188.
 8. McFarland, L.A. Ployhart, P.E. 2015. Social media: A contextual framework to guide research and practice. Journal of Applied Psychology, 100 (6): 1653-1677.
 9. Misra, S., Cheng, L., Genevie, J., & Yuan, M. 2016. The iPhone effect: The quality of in-person social interactions in the presence of mobile devices. Environment and Behavior, 48: 275-298.
 10. Ollier-Malaterre, A., Rothbard, N.P., & Berg, J.M. 2013. When worlds collide in cyberspace: How boundary work in online social networks impacts professional relationships. Academy of Management Review, 38: 645-669.
 11. Przybylski, A.K, & Weinstein, N. 2013. Can you connect with me now? How the presence of mobile communication technology influences face-to-face conversation quality. Journal of Social and Personal Relationships, 30: 237-246.
 12. Stanko, T.L., & Beckman, C.M. 2015. Watching you watching me: Boundary control and capturing attention in the context of ubiquitous technology use. Academy of Management Journal, 58: 712-738.
Sidst opdateret den 20-02-2018