English   Danish

2018/2019  KAN-CEMFO1051U  Relationship Marketing

English Title
Relationship Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Lars Grønholdt - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 20-06-2018

Relevante links

Læringsmål
  • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, teorier, metoder og modeller
  • Identificere og udvikle relevante faglige problemer og hypoteser ud fra marketing problemer, der igen er identificeret og udviklet fra business problemer
  • Analysere og syntetisere konkrete faglige problemer ved at anvende fagets begreber, teorier, metoder og modeller
  • Vurdere og formidle løsningen af faglige problemer selvstændigt og på et reflekteret videnskabeligt grundlag
Prøve/delprøver
Relationship Marketing:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen 2
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Den studerende kan vælge at skrive opgaven alene
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Der stilles en ny eksamensopgave til projektet til syge-/omprøven
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der er ikke knyttet vejledning til udarbejdelsen.

Eksamensopgaven stilles umiddelbart efter afslutning af undervisningen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at introducere de grundlæggende teorier og metoder i det nye marketingkoncept, der har væsentlige implikationer for virksomhedens marketingledelse. Desuden er formålet at præsentere de nyeste teorier og metoder inden for relationship marketing og demonstrere deres anvendelse på konkrete cases fra praksis.

Fagets indhold.
Faget vil gå i dybden med følgende emner:
Det nye marketingkoncept
Relationer i marketing
Kundetilfredshed og –loyalitet
Kundeværdi
Kundeanalyser
Sammenhængen mellem medarbejdertilfredshed, kundeloyalitet og virksomhedens lønsomhed

 

Fagets progression
Faget præsenterer et nyt udvidet syn på marketing. Faget danner derfor et godt fundament for alle de øvrige fag på linjen, såvel som flere af 3. semesters valgfag, og derfor afholdes undervisningen koncentreret i starten af 1. semester.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foregår som forelæsninger og cases
Feedback i undervisningen
Undervisningen vil indeholde dialogbaseret feedback ud fra de studerendes input til og aktive medvirken i undervisningen.

Studenterarbejdstimer
Forberedelse 124 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen 50 timer
Foreløbig litteratur

Christopher, M, Payne, A. & Ballantyne, D. (nyeste version). Relationship Marketing: Creating Stakeholder Value. Oxford, England: Butterworth-Heinemann.

Hertil kommer artikler og yderligere undervisningsmateriale.

Sidst opdateret den 20-06-2018