English   Danish

2018/2019  KAN-CKOMV6002U  Ledelsesretorik

English Title
Rhetoric of Leadership

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 40
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, MSc
Kursusansvarlig
  • Øjvind Larsen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse/Management
  • Sprog/Language
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 15-02-2018

Relevante links

Læringsmål
  • Kunne redegøre for retorikkens teori og metode.
  • Kunne analysere, skrive og fremføre en tale ud fra retorikkens teori og metode.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der er ikke nogen specielle forudsætninger for at deltage i kurset. Man skal være indstillet på at deltage i undervisningen, fordi der indgår mange praktiske taleøvelser i kurset.
Prøve/delprøver
Ledelsesretorik:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset skal give deltagerne en teoretisk indsigt i sprogets afgørende betydning og funktion i organisationer og det skal igennem taleøvelser fremme deltagernes praktiske brug af sproget i tale, samtale, forhandling og strategisk handlen. Hermed skal deltagernes kompetence som kommende ledere og deltagere i private virksomheder og offentlige organisationer styrkes.

 

Talen er det vigtigste redskab for ledere og alle andre deltagere i private virksomheder og offentlige organisationer. Organisationer er først og fremmest mundtlige kulturer, selv om vi alle lider under dynger af mails og rapporter. Al ledelse foregår igennem talen. Retorik handler om den strategiske brug af talen med henblik på at fremme et bestemt budskab og opnå et bestemt mål. Når en leder skal fremlægge nye og bedre resultater, kræves der en form for argumentation, sprogbrug og stemmeføring. Når der skal tales om svære valg i organisation eller i forhold til en bestemt medarbejder, kræves der andre argumenter, ord og fremtoning. Lederen skal vide, hvordan man taler for at kunne sige det, som han eller hun konkret ønsker at få frem. Det kræver kendskab til situationen, og til forholdet mellem den givne situation og de retoriske virkemidler.

 

Retorik er noget, man kan lære. I USA er retorik en obligatorisk del af enhver businessuddannelse. Sådan er det normalt ikke i DK. Dette kursus er et forsøg på at afhjælpe denne mangel. I kurset indgår der både en praktisk og en teoretisk del.

 

Den praktiske del af kurset består i, at deltagerne skal skrive nogle kortfattede taler og forhandlingsoplæg, som skal fremføres ved timerne med en efterfølgende diskussion. Den specifikke udformning af disse taler og forhandlingsoplæg skal tage udgangspunkt i praktiske udfordringer for ledere. På denne måde er det et mål for kurset at integrere teori og praksis, således at faget kan være praktisk relevant for alle deltagere.

 

Den teoretiske del af kurset består i en indføring i den retoriske tradition fra antikken til vor tid. Retorikken sættes ind i en bredere filosofisk, politisk, kommunikativ og samfundsmæssig kontekst. I denne sammenhæng vil der blive vist eksempler på stor retorik. Dernæst vil der være en indføring i konkrete teorier om, hvordan man former sin tale til bestemte lejligheder med henblik på at opnå bestemte mål.

Beskrivelse af undervisningsformer
Normal klasseundervisning med mulighed for spørgsmål og kommentarer.
Gruppearbejde med at analysere, diskutere, skrive og fremføre taler
Feedback på mundtligt fremførte taler
Feedback i undervisningen
Der gives feedback på den skriftlige tale og den mundtlige fremførelse af talen.
Studenterarbejdstimer
Tilegnelse af retorikkens teori, principper og metode 110 timer
Udarbejdelse af den skriftlige tale 40 timer
Udarbejdelse og indøvelse af den mundtlige tale 20 timer
Forberedelse til eksamen 36 timer
I alt 206 timer
Sidst opdateret den 15-02-2018