English   Danish

2018/2019  KAN-CMECV1245U  Videregående Corporate Finance

English Title
Advanced Corporate Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 60
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, MSc
Kursusansvarlig
  • Carsten Sørensen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 01-02-2018

Relevante links

Læringsmål
Efter at have gennemført faget har den studerende kendskab til:
  • Modigliani-Miller-teoremet om kapitalstrukturens irrelevans
  • hvorledes et selskabs optimale kapitalstruktur hænger sammen med skat på selskabs- og personniveau samt 'distress costs' (fallitomkostninger mv.)
  • hvorvidt virksomheder i praksis udnytter de skattefordele, som gæld giver mulighed for
  • hvorledes moral hazard i virksomheder påvirker disses muligheder for at rejse lån og aktiekapital til investeringsfinansiering, samt virkningen af sikkerhedsstillelse
  • hvorledes adverse selection på kapitalmarkederne påvirker virksomheders mulighed for at låne og for at sælge aktier, og hvorledes og hvorfor veldrevne virksomheder signalerer til kapitalmarkederne
  • kendskab til klassiske corporate finance artikler om lånemuligheder, 'hakkeordens-hypotese' og udbyttepolitik
Forudsætninger for at deltage i kurset
Et vist kendskab til finansiering samt fortrolighed med at anvende matematiske modeller til at beskrive og analysere økonomiske fænomener.
Prøve/delprøver
Videregående Corporate Finance:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 15 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Følgende emner vil blive dækket: Klassisk kapitalstrukturteori og betydningen af skat, corporate governance og stylized facts i corporate finance, virksomheders kapacitet til at tiltrække ekstern finansiering og virksomhedsfinansiering under asymmetrisk information.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen vil bestå af en kombination af fortrinsvis forelæsninger, øvelsesopgaver og studenterpræsentationer (i grupper).
Feedback i undervisningen
.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse / eksamen 176 timer
Undervisning 30 timer
Foreløbig litteratur

Pensum er baseret på en blanding af kapitler fra lærebogen Tirole (2006) og udvalgte artikler samt et enkelt kapitel fra lærebogen Grinblatt & Titman (2002) og eventuelt udleverede forelæsningsnoter og opgaver.

Sidst opdateret den 01-02-2018