English   Danish

2018/2019  MA-MMFUO1030U  Lederskab - at skabe og drive udvikling

English Title
Leadership

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for Master i forretningsudvikling
Kursusansvarlig
  • Magnus Larsson - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisational behaviour/Organisational behaviour
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 05-07-2018

Relevante links

Læringsmål
  • Have viden om forskellige teorier og perspektiver på lederskab, især kontekstuelle og relationelle perspektiver.
  • Have evnen til at observere sig selv i konkrete lederskabssituationer.
  • Kunne reflektere over og tolke konkrete lederskabsudfordringer samt reflektere over sin egen rolle i den organisatoriske dynamik.
  • Have kompetence til at bruge lederskabsteori til at udfordre sin egen forståelse af praktiske organisatoriske udfordringer. Derudover skal den studerende eksperimentere med at påvirke og udfordre forståelser og situationer i egen praksis samt bruge teori til at finde nye handlemuligheder i praktiske lederskabssituationer.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Modulet forudsætter et grundlæggende kendskab til lederskab som fænomen og praktik, og egen praktisk erfaring af lederskab.
Prøve/delprøver
Lederskab - at skabe og drive udvikling:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Omfang af skriftligt produkt: Max. 10 sider
Opgavetype: Essay
Varighed: Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Lederskab handler grundlæggende om at skabe og drive udvikling. Faget tager udgangspunkt i og arbejder med deltagernes egne praktiske ledelsessituationer og kombinerer konkrete erfaringer med en bred vifte af forskningstekster og teori. Den grundlæggende tilgang er at opfatte lederskab som et kontekstuelt og relationelt fænomen, hvilket betyder at faget fokuserer på konkrete situationer og samspillet med andre individer i organisationen. Desuden lægges der særlig vægt på lederskab i forhold til komplekse udfordringer, som kræver udforskning, læring og nye løsninger.

 

Perspektiverne, der præsenteres i faget, bliver brugt til at fokusere på ledelse i praksis snarere end på lederen som person. Desuden præsenterer faget ledelsesteori og udforsker forskellige ledelsesformer, der kan mobilisere energi til udvikling frem for blot at fastholde det system, som allerede er til stede.

Beskrivelse af undervisningsformer
Modulet organiseres pædagogisk for at sætte de studerendes egen praksis i fokus og bruge teori for at udfordre, stille spørgsmål til, og skabe nye perspektiver på denne praksis. Undervisningen sker gennem en kombination af korte forelæsninger, gruppeøvelser med udgangspunkt i teori, casearbejde, og reflekterende samtaler med fokus på de studerendes egne praktiske ledelsessituationer.
Feedback i undervisningen
Feedback i løbet af undervisningen ville være muligt.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 105 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen 0,5 timer
Sidst opdateret den 05-07-2018