English   Danish

2019/2020  BA-BFILO1313U  Samtidsfilosofi: Human kapital

English Title
Philosophy of the Present: Human Capital

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
 • Marius Gudmand-Høyer - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
 • Morten Sørensen Thaning - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
 • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
 • Ledelse/Management
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 01-04-2020

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Identificere og analysere en central filosofisk problemstilling inden for pensums tematiske felt: human kapital
 • Redegøre for, hvad human kapital er – både som samtidsfænomen og som økonomisk begreb på grundlag af pensum
 • Redegøre for og diskutere, hvorledes den særlige økonomiske beskrivelse af human kapital implicerer bestemte former for ledelsespraksis
 • Eksemplificere problemstillingen i forhold til det erhvervsøkonomiske område
Prøve/delprøver
Samtidsfilosofi: Human kapital:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
2 Personer maks 10 sider
3 Personer maks 15 sider
4 Personer maks 20 sider
5 Personer maks 20 sider
Opgavetype Rapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I forhold til kursets læringsmål anvendes tre undervisningsformater, der har til formål at supplere og perspektivere hinanden:

 • Værklæsning, der giver faget en historisk og tematisk ramme, ligesom de studerende her får mulighed for at udvikle en selvstændig stillingtagen til kursets problemfelt
 • Forelæsninger, der bidrager med overblik, gennemgang af fagets analytiske kategorier, samt indsigt i udvalgte teoretiske emner  
 • Case-arbejde, der både konkretiserer fagets problemstillinger og hvor de studerende samtidig selv får til opgave at demonstrere disse problemstillinger i forhold til erhvervsøkonomisk praksis
Beskrivelse af undervisningsformer
Værklæsning
Forelæsning
Case-arbejde
Feedback i undervisningen
Feedback ved undervisningen med spørgsmål og svar.
Feedback ved gruppearbejde i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 90 timer
Eksamen 20 timer
Forberedelse 304 timer
Foreløbig litteratur

TBA

Sidst opdateret den 01-04-2020