English   Danish

2019/2020  BA-BHAAV5007U  Surveydesign

English Title
Survey Design

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter, Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 100
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Anton Grau Larsen - Institut for Organisation (IOA)
 • Christoph Houman Ellersgaard - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Markedsføring/Marketing
 • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
 • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 11-02-2019

Relevante links

Læringsmål
 • Konstruere survey spørgsmål med høj validitet og reliabilitet
 • Designe og konstruere et sammenhængende og fungerende survey spørgeskema
 • Mestre LimeSurvey
 • Evaluere kvaliteten af og give relevant kritik af surveydesigns
 • Identificere en relevant population og konstruere en valid samplingstrategi
Prøve/delprøver
Survey Design:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår og Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen er en skriftlig aflevering, der beskriver, diskuterer og evaluerer to surveys; en survey der udleveres ved eksamen og en survey den studerende har lavet i løbet af kurset.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursus introducerer til de grundlæggende principper i surveydesign og sætter dem i spil overfor de seneste udviklinger i web-surveys og "big data". Kurset gennemgår alle de afgørende faser i designet af en survey. Kurset fokuserer på at løse de praktiske udfordringer, som survey-designeren står overfor. Kurset vil gennemgå:

 

 1. Udvælgelse af case, population og sample
 2. Rekruttering af surveydeltagere
 3. Spørgsmålsformuleringer, indekskonstruktion og visuelle cues
 4. Konteksteffekter, overordnet surveydesign og filtrering
 5. Kommunikation og databeskyttelse
 6. Pilot-tests
 7. Evaluering og kritik af surveydesign og spørgsmålskonstruktion

 

Derudover introducerer kurset til open source web-survey programmet LimeSurvey.

 

 

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset er en kombination og forelæsninger og øvelser. Øvelserne vil træne surveydesign som et håndværk, med fokus på kombinationen af praktiske og teoretiske færdigheder. I øvelserne laver de studerende en survey som bliver en del af den skriftlige eksamen.
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback i øvelserne.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 36 timer
Forberedelse - Literatur 64 timer
Eksamen og øvelser 106 timer
Foreløbig litteratur

Langt hovedparten af pensum og øvelserne er på engelsk.

Sidst opdateret den 11-02-2019