English   Danish

2019/2020  BA-BMAKO1001U  Kultursociologisk teori

English Title
Cultural and Social Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse
Kursusansvarlig
 • Lisa Ann Richey - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
 • CSR og bæredygtighed/CSR and sustainability
 • Politologi/Political Science
 • Sociologi/Sociology
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 23-05-2019

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • give en grundlæggende og fundamental introduktion til mange forskellige sociale og kulturelle skoler
 • redegøre for grundprincipperne i de sociale og kulturelle teorier introduceret i kurset
 • holde teorierne op mod hinanden for at sammenligne og modstille perspektiver og opfattelser
 • reflektere fagligt over teorierne og koncepterne samt deres anvendelighed i praksis
 • anvende teorierne til at forstå en række tematiske områder, som kurset har dækket
 • fortolke teorierne i forhold til hinanden for derved at kunne forstå vigtige aspekter i vores globale samfund
Prøve/delprøver
Kultursociologisk teori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Essay
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

De studerende skal skrive et essay, som underviseren udleverer på forhånd. Man kan vælge enten at skrive på engelsk eller dansk.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget kan undervises på enten engelsk eller dansk.

 

Grundlæggende viden om sociale og kulturelle teorier kræves for at forstå og analysere markedsdynamikker og kulturer, hvormed vi bedre kan forklare meningen med og forandringerne i vores globale samfund. Dette kursus vil introducere mange forskellige teoretiske perspektiver, der kan hjælpe os til at reflektere kritisk over relationerne mellem individer, kulturer og markeder. Vi vil bruge teorier til at udfordre almindelige modsætninger som individ vs. ting, levende vs. ikke-levende, subjekt vs. objekt. Kurset starter med at præsentere klassiske sociale teorier om moderniseringen og oplysningstiden og bevæger sig derefter over i kritiske teorier og nutidige opfattelser af sociale og kulturelle problemstillinger. Vores fokus er inddelt i tematiske områder som for eksempel kulturstudier, de transnationale opfattelser af ’new media’ og shoppingpolitik.

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset vil primært bestå af forelæsninger og diskussioner om de teoretiske perspektiver introduceret i teksterne, hvor de studerende forventes at deltage. De studerende forventes at have læst til hver gang og have udarbejdet korte referater, så de kan præsentere de tekster, som er tildelt gruppen. Disse præsentationer kan være mundtlige fremlæggelser af teksterne, korte film, interaktive spil og/eller skuespil. De studerende vil blive inddelt i grupper for at kunne diskutere tekster og præsentationer.
Feedback i undervisningen
De studerende får feedback gennem deltagelse i undervisningen, hvor der vil være løbende evaluering og diskussion. Der vil være mulighed for både at præsentere i plenum og i mindre gruppeaktivitieter. De studerende har desuden mulighed for at få mundtlig feedback fra både medstuderende og underviser.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 36 timer
Forberedelse 98 timer
Eksamen 72 timer
Foreløbig litteratur

Skal besluttes, men kurset vil tage udgangspunkt i en introduktion til social teori suppleret med artikler og bogkapitler af moderne forskere såsom Daniel Miller (antropologiske teorier om materiel kultur); Jo Littler (præstationssamfund); Julie Wilson (neoliberalisme) og andre..

Sidst opdateret den 23-05-2019