English   Danish

2019/2020  BA-BMAKO1003U  Politisk markedsøkonomi

English Title
Political Economy of Markets

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse
Kursusansvarlig
  • Stefano Ponte - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • CSR og bæredygtighed/CSR and sustainability
  • Forbrugeradfærd/Customer behaviour
  • International politisk økonomi/International political economy
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 23-05-2019

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • At beskrive og have en klar forståelse af de teorier og begreber, der er gennemgået i de tekster, der er relevante for analysen af markeder og forbrug.
  • At anvende disse koncepter og teorier til kritisk at analysere samspillet mellem globale institutioner, regeringer og virksomheder – såvel som transnationale politiske aktører, der ønsker at regulere markeder og forbrug.
  • Kritisk at evaluere disse teorier, deres anvendelighed og deres begrænsninger i forhold til at forklare, hvordan etableringen af, styringen over og interventionen i markeder påvirker en række samfundsmæssige mål.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 2
Obligatoriske hjemmeopgaver
Den studerende skal have godkendt to ud af tre prøver undervejs i undervisningen for at få adgang til den endelige eksamen.
Prøve/delprøver
Politisk markedsøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Et nyt sæt af spørgsmål vil blive brugt til omprøven.
Beskrivelse af eksamensforløbet

De studerende vil blive bedt om at skrive et essay, der besvarer et til to spørgsmål ud af en liste på tre til fire.

De studerende kan vælge at skrive på enten engelsk eller dansk.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget kan undervises på enten engelsk eller dansk.

 

Formålet med kurset er at give de studerende en forståelse af de lovgivningsmæssige, politiske og samfundsmæssige kontekster, hvori markeder er forankret og forbrug finder sted. Kurset har især fokus på at forstå samspillet mellem globale institutioner, regeringer og virksomheder – såvel som transnationale politiske aktører, der forsøger at regulere markeder og forbrug.

 

Kurset undersøger styring af produktion, handel og forbrug inklusiv de bæredygtige aspekter af førnævnte. De studerende udvikler dermed kritiske, analytiske kompetencer, som de skal bruge til at forstå de forskellige konsekvenser ved at etablere, håndtere og intervenere i markeder i forhold til en række grundlæggende samfundsmæssige mål – som fx at styrke konkurrencen, beskytte forbrugerne, reducere miljømæssige omkostninger, fremme social inklusion og/eller adressere ulighed.

 

Kurset undersøger effekten, rollen og formålet med diverse nationale, regionale og transnationale ledelsesstrategier og partnerskaber, som har været anvendt til at regulere forskellige markeds- og forbrugstyper. Derfor inkluderer kurset også analyser af, hvordan standarder, mærker og certifikater (f.eks. fair trade, økologi, CO2-neutral) kan forme markedsstrukturer og forbrugsmønstre.

 

De studerende vil lære at undersøge formelle regeringsformer og institutioner såvel som uformelle og uforpligtende mekanismer skabt af fx brancheforeninger, samfundsgrupper, aktivistgrupper samt grupper bestående af flere forskellige interessenttyper. Kurset har en fler- og tværfaglig tilgang til politiske og økonomiske modeller for at kunne give nye perspektiver på reguleringen af markeder og forbrug.

Beskrivelse af undervisningsformer
Hver lektion vil inkludere en forelæsning, gruppediskussion og/eller praktiske øvelser – dette indbefatter simulationer, rollespil og/eller opgaver i problemløsning
Feedback i undervisningen
I dette kursus vil de studerende primært få feedback på teksterne og deres arbejde gennem aktiv deltagelse i øvelsestimerne. Der vil desuden være fælles feedback på prøver og feedback fra medstuderende i forbindelse med gruppearbejde. Det forventes, at de studerende møder forberedt op og deltager aktivt i undervisningen. De studerende opfordres også til at opsøge individuel eller gruppefeedback inden for normale træffetider.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 36 timer
Forberedelse 166 timer
Eksamen 4 timer
Foreløbig litteratur

http://i-peel.org (udvalgte artikler fra denne hjemmeside)

 

The Economist (weekly)

 

O’Brien and Williams, Global Political Economy, 5. Udgave (tekstbog), Macmillan

 

Andre tekster: Oplyses senere

Sidst opdateret den 23-05-2019