English   Danish

2019/2020  BA-BMAKO2002U  Introduktion til mikrøkonomi

English Title
Introduction to Microeconomics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse
Kursusansvarlig
 • Herdis Steingrimsdottir - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 17-04-2020

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Forklare mikroøkonomiske begreber som f.eks elasticitet, oligopoly, alternative omkostning, risikoaversion på en omfattende og intuitiv måde.
 • Beskrive og rationalisere de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller, som f.eks modeller for udbud og efterspørgsel, ufuldkommen konkurrence
 • Grafisk illustrere indholdet i disse modeller samt udføre simple analyser.
 • Løse simple økonomiske problemstillinger algebraisk .
 • Anvende økonomisk intution og argumentation til at forklare væsentlige aktuelle spørgsmål relateret til mikroøkonomi.
Prøve/delprøver
Introduktion til mikroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Der er ingen krav til omfang, men prøven varer 4 timer.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget "Introduktion til Mikroøkonomi" præsenterer grundlæggende økonomisk teori om forbrugeres og virksomheders økonomiske beslutninger. Vi lærer, hvad der ligger bag begreberne efterspørgsel og udbud. Der lægges vægt på de adfærdsmæssige antagelser, der skaber efterspørgslen efter bestemte produkter, og om der er perfekt eller ufuldkommen konkurrence.

 

Vi undersøger også vigtige udvidelser af den grundlæggende model som risiko, usikkerhed og symmetrisk information.

Læreplanens hovedemner er:
 

 • Udbud og efterspørgsel
 • Forbrugerteori: præferencer, rationalitetsantagelser, budgetmæssige begrænsninger
 • Udvidelser: Risiko, Usikkerhed og informationsøkonomi
 • Producentteori: produktions- og omkostningsfunktioner
 • Markedsstruktur: perfekt konkurrence, monopol, monopolistisk konkurrence mv.
Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsning og øvelser
Feedback i undervisningen
Feedback gives gennem quizzes og Q&A til forelæsningerne samt på øvelseholdene.
Studenterarbejdstimer
Forlæsninger 42 timer
Øvelser 24 timer
Forberedelse for forlæsninger, øvelser og eksamen 140 timer
Sidst opdateret den 17-04-2020