English   Danish

2019/2020  DIP-DHDVV6005U  Lean og økonomistyring

English Title
Accounting for Lean

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Kenneth Brinch Jensen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Kursusadministration: hdop@cbs.dk
Primære fagområder
  • Driftsøkonomi/Managerial economics
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
  • Supply chain management og logistik/Supply chain management and logistics
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 02-04-2019

Relevante links

Læringsmål
Kunne redegøre for sammenhængen mellem spildeliminering, kundeværdi og profit, og kunne klargøre hvorledes de økonomisystemer som er diskuteret i faget understøtter/​begrænser opfyldelsen af målsætningerne i Lean.

Færdigheder:

-Lave værdistrømsanalyse og kunne tilføje økonomisk information til denne
-Lave forskellige former for spildomkostningsanalyser og kvalitetsomkostningsanalyser
-Udregne kundekapital og økonomisk kunne vurdere effekten af diverse markedsføringstiltag og procesoptimeringstiltag

Kompetencer:

De studerende skal opnå kompetencer til at forestå procesoptimering på baggrund af lean perspektivet. Derudover får de studerende redskaber til at løfte lean i praksis til at være en økonomisk funderet business case, i stedet for en business case der er baseret på overbevisninger og tro om hvad lean kan udrette og ikke udrette, som det er tilfældet i mange kontekster i dag.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kurset udbydes KUN til studerende på HD-ØP, HD-R og HD-SCM
Prøve/delprøver
Lean og Økonomistyring:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter, Ordinær eksamen i oktober. Reeksamen i november
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget handler om at sætte lean i en økonomisk og strategisk kontekst, og derigennem forstå lean som et koncept, der opnår dynamik via de til tider modsætningsfyldte formål om at maksimere kundeværdi, eliminere spild og skabe profit.

 

Faget starter ud med en redgørelse for konceptet, Lean. Derefter gennemgås en række økonomistyringssystemer, som har til formål at illustrere de økonomiske konsekvenser af at arbejde med spildeliminering og maksimering af kundeværdi. Dette er nødvendigt for at kunne træffe velinformerede beslutninger i arbejdet med lean og de dilemmaer der kan opstå i processen.

 

Det skal understreges at faget tager udgangspunkt i at den studerende IKKE har kendskab til Lean konceptet.

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Blended learning:

- Dialogbaseret undervisning
- Multiple choice
- Gruppeopgaver (både online og offline)
Feedback i undervisningen
Offline og online feedback på gruppeopgaver, samt multiple choice.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 28 timer
Forberedelse og eksamen 109,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkt: Lørdag 8.55 - 14.15 i uge 36, 37, 39 og 40

Foreløbig litteratur

Hines, P., Holweg, M., & Rich, N. (2004), ‘Learning to evolve: A review of contemporary lean thinking’, International Journal of Operations & Production

Management, vol. 24 no.10, pp. 994-1011.*

 

Cugini, A.;  Caru, A.; Zerbini, F. (2007), : ’The Cost of Customer Satisfaction: A Framework for Strategic Cost Management in Service Industries’, European Accounting Review, vol. 16, No. 3, pp. 499–530.*

 

Rust, R. T; Zeithaml, V. A.; Lemon, K. N. (2000): ‘Driving Customer Equity: How Customer Lifetime Value is Reshaping Corporate Strategy’, The Free Press.

Sidst opdateret den 02-04-2019