English   Danish

2019/2020  DIP-DHDVV8002U  Personalejura i virksomhedens dagligdag

English Title
Personalejura i virksomhedens dagligdag

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Magnus Larsson - Institut for Organisation (IOA)
 • Ruth Nielsen - CBS Law
Studieadministrationen for HDO: hdo@cbs.dk
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Human resource management/Human resource management
 • Ledelse/Management
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 13-05-2019

Relevante links

Læringsmål
Viden:
Den studerende opnår den viden og det overblik som en personaleansvarlig leder skal have om dette arbejdsfelt i virksomhedens dagligdag.

Færdigheder:
Den studerende opnår færdigheder på et sådant niveau at den studerende bagefter kan arbejde med fagets emner i sin hverdag og skelne mellem hvad den pågældende selv kan løse og hvornår der skal søges ekspertbistand.

Kompetencer:
Den studerende skal opnå kompetence til at kunne identificere og gennemføre begrundede løsninger på personalejuridiske problematikker og kunne kombinere de forskellige retskilder/teorien til løsningen.

Den studerende skal kunne vurdere/fremfinde relevante fakta fra en given problematik og kombinere dem med den tilgængelige teori/jura og nå en begrundet løsning
Forudsætninger for at deltage i kurset
Udbydes til alle HD studerende
Prøve/delprøver
Personalejura i virksomhedens dagligdag:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Vinter, Uge 45
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til Canvas
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • IT-basispakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give den studerende en praktisk anvendelig viden om personalejuraens virkemåde som en leder møder den i virksomheden/institutionens dagligdag.

 • Kollektiv og individuel arbejdsret
  *Overenskomstsysteme
  * Den individuelle kontrakt
 • Det formaliserede samarbejde i den kollektive arbejdsret / den formaliserede medindflydelse
 • Lønmodtagerbegrebet
 • Arbejdspladsens store love
  *Funktionærloven
  *Ferieloven
  *Sygedagpengeloven
  *Arbejdsmiljøloven
 • Ansættelsen
 • Ændringer i det løbende ansættelsesforhold
 • Ophør af ansættelsen
 • Retsinstanserne i personalejuraens konfliktløsning
Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er bygget op omkring talrige øvelser/​diskussioner/​cases som er udgangspunktet for arbejdet med teorien/lovteksten.
Feedback i undervisningen
LEARN-refleksioner, quizzes, multiple choice tests
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 30 timer
Forberedelse og eksamen 120 timer
Yderligere oplysninger

Se en videopræsentation af valgfaget her

 

Undervisningstidspunkter/ Vejledende:

 • 10. august 19 - kl. 9-16

 • 30. august 19 - kl. 8-16

 • 7. september 19 - kl. 9-16

 • 27. september 19 - kl. 8-16

 

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk


Holdstørrelse:
Der er plads til max 50 på dette hold.

Foreløbig litteratur

Bøger

Ruth Nielsen: Dansk Arbejdsret, Kbh. 2016 kapitel 3- 12.

Sidst opdateret den 13-05-2019