English   Danish

2019/2020  DIP-DHDVV8010U  Ledelsesudfordringer – planlægning og uforudsigelighed

English Title
anagement challenges - planning and unpredictability

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Søren Kreilgaard - Institut for Organisation (IOA)
Studieadministrationen for HDO: hdo@cbs.dk
Primære fagområder
  • Human resource management/Human resource management
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 15-03-2019

Relevante links

Læringsmål
Fagets formål er at sætte den studerende i stand til at forstå og håndtere kompleksitet i ledelsesprocessen.

Viden:
Den studerende vil opnå en viden om den kompleksitet, der er i ledelsesprocessen - samt hvorfor en klassisk tilgang til ledelse ikke altid er nok.

Færdigheder:
På baggrund af øvelser, cases fra egen organisation samt korte oplæg om klassisk ledelsesteori og kompleksitetsteori, skal den studerende kunne begrunde en ledelsesanbefaling ved at forstå og anvende kompleksitetsteori.

Kompetencer:
Den studerende skal kunne anvende kompleksitetsteori i egen ledelse og/eller ledelsesproces.
- Analysere og afgrænse den ledelsesmæssige kontekst
- Identificere det ledelsesmæssige problem
- Finde eller konstruere handlemuligheder som grundes i en forståelse af kompleksitet


Den studerende vil blive introduceret til fire retninger inden for ledelse:
• Egen lederrolle
• Organisationsforandring
• Strategisk ledelse
• Beslutningstagning

Den studerende vil ved hver undervisningsgang blive introduceret for klassisk ledelsesteori i starten af dagen og derefter vil hovedvægten være på kompleksitetsteori.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Udbydes til alle HD studerende undtagen HDO studerende
Prøve/delprøver
Ledelsesudfordringer - planlægning og uforudsigelighed:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter, Uge 45
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at sætte den studerende i stand til at forstå og håndtere kompleksitet i ledelsesprocessen.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen baseres på en kombination af oversigtsforelæsninger, dialog-undervisning med inddragelse af deltagernes egne erfaringer og relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til pensum samt mini-cases (gruppearbejde) med efterfølgende plenumdrøftelser.
Feedback i undervisningen
LEARN-refleksioner, quizzes, multiple choice tests
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 30 timer
Forberedelse og eksamen 120 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkter/ Vejledende:

  • 16. august 19 - kl. 8-16

  • 31. august 19 - kl. 9-16

  • 13. september 19 - kl. 8-16

  • 28. september 19 - kl. 9-16

 

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk

 


Holdstørrelse:
Der er plads til max 50 på dette hold.

Sidst opdateret den 15-03-2019