English   Danish

2019/2020  KAN-CCMAO1024U  Skatteret 2

English Title
Tax Law 2

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Peter Koerver Schmidt - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 03-04-2020

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal kunne anvende den juridiske metode i relation til de skatteretlige regler på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling indenfor de grundlæggende principper for indkomstopgørelsen.
Indenfor fagets indhold skal den studerende kunne:
 • Kunne forklare skattens beregning, opkrævning og inddrivelse
 • Kunne forklare hvorledes moms og afgifter skal behandles
 • Identificere skatteretlige problemstillinger
 • Vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den skatteretlige problemstilling
 • Analysere den skatteretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag
 • Argumentere for den foreslåede løsning på den skatteretlige problemstilling
 • Forklare skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog
Forudsætninger for at deltage i kurset
Skatteret 2 omhandler primært de særlige regler som gælder for familiebeskatning, selskabsbeskatning og virksomhedsbeskatning.
Skatteret 2 er en overbygning på faget Skatteret 1 og forudsætter indsigt svarende til deltagelse i faget Skatteret 1.
Prøve/delprøver
Skatteret 2:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Der er intet maksimum side tal - I har 4 timer til at besvare eksamensopgaven.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen afvikles som en 4 timers skriftlig hjemmeopgave.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagbeskrivelse

Fagets formål er at give de studerende et indgående kendskab til de særlige problemstillinger, der opstår i relation til beskatning. Dette fag bygger oven på faget Skatteret 1, hvor alle de grundlæggende principper for beskatningen blev behandlet. Fokus i Skatteret 2 vil være på de særlige regler som yderligere gælder for bl.a. familier, selskaber og erhvervsdrivende mv.

 

Indhold

Der indledes med en kort opsummering af de generelle principper for beskatning. Derefter behandles de særlige regler, som gælder hvis skatteyderne indgår i en familie. Herefter behandles reglerne for, hvilke skattesubjekter der er omfattet af den danske beskatning.

En stor del af faget indeholder selskabsbeskatningen, hvor forskellige former for selskaber indgår. De særlige skattemæssige forhold for selskabets ejere gennemgås ligeledes. I sammenhæng med selskabsbeskatningen behandles de skattemæssige muligheder en erhvervsdrivende har, hvis denne ikke ønsker at lade sin virksomhed indgå i et selskab. Der gives en introduktion til behandlingen af moms og afgifter, og endelig behandles hvorledes skatten beregnes, opkræves og inddrives.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er overvejende baseret på dialogforelæsninger, holdgennemgang af cases samt frivillige skriftlige afleveringsopgaver. Derudover indgår yderligere "blended learning-elementer" i undervisningen.
Feedback i undervisningen
Løbende på opfordring, i forbindelse med case-gennemgangen på holdene samt ved returnering af afleveringsopgaver. Derudover vil de studerende få feedback ved deltagelse i blended learning-aktiviteter.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 48 timer
eksamen 4 timer
Forberedelse 154 timer
Sidst opdateret den 03-04-2020