English   Danish

2019/2020  KAN-CCMAO1027U  Revision 2

English Title
Auditing 2

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Thomas Riise Johansen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 03-04-2020

Relevante links

Læringsmål
  • Forklare og anvende begreber, principper, og metoder i relation til de i indholdsbeskrivelsen nævnte videregående emner i revisionsprocessen, som er omfattet af Revision 2
  • Forklare revisors erklæringer i forhold til disses anvendelse og regulering
  • Forklare og anvende den generelle revisorregulering
  • Identificere den relevante regulering for en problemstilling indenfor revisoransvar, diskutere problemstillingen ud fra denne regulering, og konkludere i form af løsningsforslag
  • Identificere den relevante regulering for en problemstilling indenfor revisoretik, diskutere problemstillingen ud fra denne regulering, og konkludere i form af løsningsforslag
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der forudsættes indsigt svarende til deltagelse i faget Revision 1.
Prøve/delprøver
Revision 2:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Der er intet maksimum side tal - I har 4 timer til at besvare eksamensopgaven.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen afvikles som en 4 timers skriftlig hjemmeopgave.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Revision 2 vedrører særligt fire områder: (1) videregående emner i revisionsprocessen, herunder eksempelvis IT-revision, revision af regnskabsmæssige skøn, besvigelser, dataanalyse, intern revision og koncernrevision, (2) Andre erklæringer, herunder andre erklæringer på årsregnskaber end revisionspåtegningen og eksempelvis budgeterklæringer, erklæringer til det offentlige og aftalte arbejdshandlinger, (3) Revisorregulering, herunder revisorloven, tilsyn med revisorer (kvalitetskontrol) og revisoransvar og (4) Revisoretik, herunder revisorer som en profession, revisors adfærd samt revisors uafhængighed.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget består af storholdsforelæsninger i kombination med holdundervisning. Der tilbydes feedback og bedømmelse på 1 frivillig opgave i løbet af Revision 2.
Feedback i undervisningen
Feedback på en besvarelse til en frivillig opgave. Derudover diskuteres case-problemstillinger i holdundervisningen og der er her undeviserfeedback på diskussionen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 51 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse 151 timer
Foreløbig litteratur

Oplyses senere

Sidst opdateret den 03-04-2020