English   Danish

2019/2020  KAN-CCMVV1735U  Lederskabet under Forandring - dets indvirkning på organisatorisk adfærd

English Title
Changes in Leadership - the impact on organisational behaviour

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Maj Grasten - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
 • Richard Ledborg Hansen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisational behaviour/Organisational behaviour
 • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 24-06-2019

Relevante links

Læringsmål
Målet er, at de studerende efter at have deltaget i faget "Lederskabet under Forandring og dets invirkning på organisatorisk adfærd" kan
 • Selvstændigt analysere og sammenfatte konkrete problemstillinger i lederskabet, forandringer og organisatoriske konsekvenser ved at anvende koncepter, teorier, metoder og modeller fra pensum.
 • Selvstændigt reflektere over forskellige dilemmaer i system perspektivet som gennemgået og konsekvenserne for lederskab og organisation ved at vælge en position fremfor andre.
 • Selvstændigt skabe kobling mellem lederskabet intra-personelle påvirkning af interpersonelle dynamikker, gruppe dynamikker og deres indflydelse på organisatoriske forandringer.
 • Selvstændigt anvende pensum til at forstå og forklare både interne og eksterne udfordringer konsekvens for ledelse, og dermed give anvisninger til hvorledes disse udfordringer bedst muligt kan håndteres.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det forudsættes at de deltagende har kendskab til organisationsteori, ledelse og organisationspsykologi på HA-niveau eller tilsvarende.
Prøve/delprøver
Lederskabet under Forandring - dets indvirkning på organisatorisk adfærd:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Sommer
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I dette fag vil vi undersøge hvorledes ledelse er under pres, som følge af en række forskellige omstændigheder; både interne og eksterne. Selve lederskabet er derfor udsat for forandring. Både i rollens udformning og den måde hvorpå den udleves og påvirker organisationen gennem ændret interageren og råderum. Der vil blive sat fokus på hvilke faktorer, der kræver særlig opmærksomhed når man ikke længere kan bruge en ‘standard model‘ for ledelse.

 

Den metodiske tilgang til kurset er eksempel-baseret med feedback-øvelser og rolleanalyse; deltagerne vil arbejde med eksempler på lederskab i forandring og kortlægge samt analysere organisatoriske konsekvenser ved disse. Dette bliver suppleret ved at undersøge det som ikke kan ”fanges” kognitivt og anvender tolkning af emotionelle data ved at anvende forskellige psykodynamiske og systemiske teori perspektiver, kompleksitets teori og identitets teori med henblik på at tegne et bredt nuanceret billede af Lederskabet i forandring. Der arbejdes på tre niveauer; individ, gruppe og organisation og samspillet mellem dem.

 

Kurset har stor praksis relevans grundet anvendelsen af eksempel-baseret læring samt erfaringslæring. I kursus forløbet vil der være gæsteforelæsere, hvoraf flere har praktisk erfaring med implementering af markante forandrings initiativer, samt undervisere med stor ekspertise i organisatoriske forhold og de ændrede vilkår hvorunder ledelse udleves. Kurset er meget intensivt og stiller store krav til villighed fra deltagernes side om at undersøge og diskutere aktuelle sager i lys af litteraturen, det teoretiske materielle, de anvendte eksempler samt erfaringer fra det eksperientielle læringsforløb. Det er et krav at de studerende deltager i et eksperientielt læringsforløb; gruppe relations øvelse af seks (2) timers varighed, der ligger sen eftermiddag, tidlig aften.

 

Personlig udviklings potentiale:

Kurset fokuserer på at udvikle deltagernes evne til at analysere samspillet mellem ledelse og kontekstuelle faktorer, der har indflydelse på organisatoriske forhold i et lederskabs perspektiv. Det sker gennem kursets samarbejdende form og indhold.

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset består af en blanding af forelæsninger, gæste forelæsning og case eksempler
som deltagerne skal arbejde med, og vil derudover også indeholde en eksperientiel baseret arbejdskonference af 6 timers varighed. Det tilrådes de studerende at deltage, da denne konference form tilføjer en oplevelses baseret dimension af pensum, og dermed giver bedre forudsætninger for at opnå læringsmålene.

Kurset indeholder en stærk blanding af teori og praksis og sigter derved både på at øge deltagernes viden indenfor området, som at øge til deres erfaringsgrundlag gennem at inddragelse af en eksperientiel dimension i læringsprocessen.
Feedback i undervisningen
Der vil være indlagt feedback efter deltagelse i gruppe relations øvelsen.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 147 timer
Undervisning 33 timer
Gruppe relations øvelse (uden beregning) 6 timer
Eksamen 48 timer
Foreløbig litteratur
 1. Bartlett, C. A., & Ghoshal, S. (1994). Changing the role of Top Management: Beyond Strategy to Purpose. Harvard Business Review, 72(6), 79-88. (9 sider)
 2. Bartlett, C. A., & Ghoshal, S. (1995a). Changing the Role of Top Management: Beyond Structure to Processes. Harvard Business Review, 73(1), 86-96. (10 sider)
 3. Bartlett, C. A., & Ghoshal, S. (1995b). Changing the Role of Top Management: Beyong Systems to People. Harvard Business Review, Maj/june, 132-142. (10 sider)
 4. Simpson, P. & French, Robert, (2006), Negative Capability and the Capacity to Think in the Present Moment: Some Implications for Leadership Practice, Leadership, vol. 2 (2), 245-255 (10 sider)
 5. De Vries, Manfred (2014), Psychodynamic Approach (to Leadership), Working paper for publication in ”Leadership: Theory and Practice”, Insead, (24 sider)
 6. Schein, Edgar (1993), On Dialogue, Culture and Organizational Learning, Organizational Dynamics, vol. 22, 40-51. (11 sider)
 7. Schein, Edgar (1990), Organizational Culture, American Psychologist, vol. 45 (2), 109-119 (10 sider)
 8. Ashford, S. & Cummings, L.L. (1983), Feedback as an Individual Ressource – Personal Strategies of Creating Information, Organizational Behavior and Human Performance, vol. 32, 370 – 398 (28 sider)
 9. Ford, J. D., & Ford, L. W. (2012). Stop Blaming Resistance to Change and start using it. Organizational Dynamics, 39(1), 24-36.  (12 sider)
 10. Piderit, S. K. (2000). Rethinking Resistance and Recognizing Ambivalence: A multidimensional view of attitudes toward and organizational change. Academy of Management Review, 25(4), 783-794. (11 sider)
 11. Dent, E. B., & Goldberg, S. G. (1999). Challenging "Resistance to Change". The Journal of Applied Behavioral Science, 35(1), 25-41.  (16 sider)
 12. Griffin, D. Shaw, P. & Stacey, R. (1999), Knowing and Acting in Conditions of Uncertainty, Systemic Practice & Action Research, 12 (3), 295-310 (15 sider)
 13. Bion, W.R. (1961) “Group Dynamics.” Chapter in Bion’s Experiences in Groups and other Papers (46 pages)
 14. Griffin, D. Shaw, P. & Stacey, R. (1999), Knowing and Acting in Conditions of Uncertainty, Systemic Practice & Action Research, 12 (3), 295-310 (15 sider)
 15. Bion, W.R. (1961) “Group Dynamics.” Chapter in Bion’s Experiences in Groups and other Papers (46 pages)
 16. Kranz, James (Stein, Mark. (2001) “Dilemmas of Organizational Change: A Systems Psychodynamic Perspective.” In Gould, Stapley & Stein’s The Systems Psychodynamics of Organizations (21 sider)
 17. Hershatter, A. & Epstein, M. (2010), Millennials and the World of Work: An Organization and Management Perspective, Journal of Business & Psychology, vol. 25, 211-223 (12 sider)
 18. Myers, K. K. & Sadaghiani, K. (2010), Millennials in the Workplace: A Communication Perspective on Millennials Organizational Relationships and Performance, Journal of Business Psychology, vol. 25, pp. 225-238 (13 sider)
 19. Walther, Joseph K. et al, (2011), The Effect of Feedback on Identity Shift in Computer-Mediated Communication, Media Psychology, vol. 14 (1), 1-26 (26 sider)
 20. Kampas, Paul (2003), Shifting Cultural Gears in Technology Driven-Industries, MIT Sloan Management Review, vol. 44, #2, (2003) (10 sider)
 21. Ewest, Timothy (2015), The Relationship between Transformational Leadership, Practices, and Global Social Responsibility, Journal of Leadership Studies, vol. 9, iss. 1, 2015 (11 sider) 
 22. Leadership for Sustainability: An Evolution in Leadership Ability, Journal of Business Ethics, (2013) 112:369-384 (15 sider)
 23. Quinn, R.E. & Thakor, A. (2018), Creating a Purpose-Driven Organisation, Harvard Business Review, July –August 2018 (8 sider)
 24. Carr, A. & Yiannis, G. (2001) “The Psychodynamics of Organizational Change Management – an overview.” In Journal of Organizational Change Management, Vol. 14, No.5: 415 – 420 (5 pages)
Sidst opdateret den 24-06-2019