English   Danish

2019/2020  KAN-CPSYV3010U  Intern Management Konsulent

English Title
Internal Management Consultant

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 45
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
 • Elisabeth Naima Mikkelsen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-08-2019

Relevante links

Læringsmål
Faget lærer dig at anvende virksomhedspsykologisk teori samt at benytte konkrete praktiske værktøjer som skaber synlige resultater for organisationen. I faget får du mulighed for at udvikle dine akademiske og praktiske færdigheder indenfor
 • At omsætte avancerede teorier til konkrete metoder der skaber synlig værdi
 • At forholde dig til din rolle som intern konsulent
 • At forstå implikationerne at dine valgte perspektiver og tilgange
 • At identificere og tilpasse din opgaveløsning til virksomhedens kultur og organisationsdesign
 • At facilitere forandringsprocesser
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det er en forudsætning at de studerende har grundlæggende foreståelse inden for psykologi og/eller HRM for at få plads på valgfaget.

Faget er et intensivt forløb, som foregår over to uger. Det afvikles både i uge 34 samt uge 35, 2019. Efter sidste undervisningstime om onsdagen i uge 35 frigives eksamen, som så skal afleveres fredag (uge 35), 48 timer senere.
Prøve/delprøver
Intern Management Konsulent:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår og Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Opgaven vil tage udgangspunkt i en case, der har været arbejdet med
gennem forløbet. Eksamenscasen vil have uddybende information og spørgsmål relateret
til undervisningscasen

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Hvad skal der til for at lykkes som intern management konsulent? Hvilke aspekter er væsentlige at få med når forandringsprocesser skal sættes op, så de bidrager til organisationens behov og ønsker? Hvad skal du have med i din arbejdsgang for at designe og forankre et forløb, som skaber værdi? Og hvordan håndterer du udfordringer undervejs i forløbet?

Underviserne har, med baggrund i deres egne erfaringer, sammensat et valgfag, som de gerne selv ville have haft inden de startede deres erhvervskarrierer, som interne management konsulenter. Målet med faget er at give en værkstøjskasse og metodik, som kan give dig et fundament for at indtræde med i rollen som intern management konsulent, eksempelvis i en intern udviklingsafdeling.

Kurset er for dig, der er optaget af og ønsker at udvikle dine praktiske færdigheder ift. at løse konsultative opgaver i virksomheder.

 

Indhold

Arbejdet som intern management konsulent indeholder mange facetter og områder, som sætter store krav til fagprofessionen. Som konsulent har du ikke blot til formål at facilitere en forandringsproces, men skal ofte hurtigt erhverve dig ekspertviden indenfor dine opgavers funktionelle områder, samtidig med at du skal navigere som intern spiller i organisationen. At opnå succes som konsulent afhænger derfor særligt af din evne til at forstå og analysere virksomhedens kultur, organisatoriske design, strategiske mål og interessenter, og hvordan du kan lede og facilitere forandring i virksomhedens kontekst. 

Med udgangspunkt i psykologisk teori og praksisnære eksempler vil du på dette fag lære om væsentlige områder, som arbejdet som intern konsulent i organisationer indeholder.

 

Form

Faget fokuserer på tre niveauer, ét teoretisk, ét praktisk og ét personligt og veksler mellem oplæg, diskussioner, træning og øvelser. Vi vil arbejde med en gennemgående case, så du løbende anvender teorien i praksis, forholder dig til hvilke konsekvenser de valgte perspektiver har på din opgaveløsning og forstår, hvordan du skaber synlige resultater i en organisation.

Hvis muligt vil dele af undervisningen foregår hos en relevant virksomhed.

 

Undervisere:

Underviserne er alle uddannede cand.psych fra Københavns Universtiet og arbejder alle med intern management konsultation i det daglige. Undervisernes erfaring fordeler sig på opgaver indenfor strategiarbejde, integration af virksomheder, organisationsdesign, ledelse, salg, coaching, change management, samt leder-og medarbejderudvikling. Organisatorisk har underviserne igennem deres karrierer arbejdet i forskellige organisationer herunder; Maersk, Microsoft, AS3, Deloitte, DFDS og Salesforce.

 

Praktisk 
Undervisere: Anne Sofie Fedders, Julie Odefey og Charlotte Kristina Hjort
Undervisning: 5 hele undervisningsdage fra 9-15/16, der afvikles over to uger (man-ons-fre-man-ons). 
Forberedelse: Det forventes, at pensum er læst inden forløbet.

Studiegruppe: Møde i studiegruppe mellem undervisningsdage, der varetages på egen hånd.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Oplæg, diskussion, fælles refleksion, øvelser.
Feedback i undervisningen
Løbende feedback
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i undervisningen 33 timer
Litteraturlæsning og deltagelse i obligatorisk studiegruppe 125 timer
Skriftlig eksamen 48 timer
Foreløbig litteratur

Bemærk at litteraturlisten er foreløbig, og at den endelige litteraturliste opdateres ved kursusstart.

 

 • Hofstede, G. (2011) Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. Online readings in Psychology and Culture 2(1).
 • Professional service firms: Empson, L.(2014): Reluctant leaders and autonomous followers in report for Cass Business School City University London pp.1-26
 • Robertson, B.J (2015): Holacracy: The new management system for a rapidly changing world. Henry Holt & Company. Udvalgte kapitler.
 • Fader, Peter (2012): Customer Centricity. Focus on the right customers for strategic advantage. Wharton Digital press. Udvalgte kapitler
 • Galbraith, J.R (2002): Designing organizations. Jossey-Bass. Udvalgte kapitler
 • Mckiney & Company & Innovationsfonden (2018): Bridging the Talent gap in Denmark. Insights for female representation in Stem. pp-6-81.
 • Hunt, V., Prince, S., Dixon-Fyle, S., Yee, L.(2018): Delivering through Diversity for Mckinsey & Company January 2018 pp. 1-32
 • Kotter, J.P (2011): Leading Change: Why transformation efforts fail.
  On Change Management. Harvard business review.
 • Maurer, R. (2010): Beyond the Wall of Resistance - Why 70% of All Changes Still Fail--and What You Can Do About It, 2nd edition, Bard Press, Udvalgte sider primært kapitel 3 om de tre modstandsniveauer.
 • Goleman, D. (2000). Leadership that Gets Results. Harvard Business Review pp. 77-90.
 • Hiatt, J. M. (2006): ADKAR. A model for change in business, government and our community. Prosci Learning Center Publiations, pp. 1-61 ns
 • Køppe, S. (2008): En moderat eklekticisme in Psyke & Logos, 2008, 29, 15-35
 • Westmark, T., Nissen, D., Offenberg, L. og Lund-Jacobsen, D.(2012): Konsulent, men hvordan ? Narrativ konsulentarbejde i praksis kapitel 1-3, udvalgte sider.
Sidst opdateret den 28-08-2019