English   Danish

2019/2020  KAN-CSPKO3000U  Introduktionskursus for Politisk Kommunikation og Ledelse

English Title
Introductory Course in Political Communication and Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 2,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
 • Niels Åkerstrøm Andersen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Politologi/Political Science
 • Sociologi/Sociology
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 27-06-2019

Relevante links

Læringsmål
Introduktionskursus i politisk Kommunikation og Ledelse:
 • formulere og diskutere ud fra en iagttagelsesteoretisk og kommunikationsteoretisk position
 • definere forskellige begreber for politik (og det politiske)
 • diskutere en række ledelsesrelevante problemstillinger af empirisk relevans.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bemærk at prøven i faget samtidig er en prøve i fagene "Organisation & Ledelse som Kommunikation" og "Projekt om ledelse i den flerstemmede organisation", hvorfor at tilmelding til faget forudsætter at man også er tilmeldt fagene "Organisation & Ledelse som Kommunikation" og "Projekt om ledelse i den flerstemmede organisation".
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
KAN-CSPKO1054U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Introduktionskursus i Politisk Kommunikation og Ledelse:

Introduktionskursus for PKL har til formål at give de studerende en indføring i uddannelsens videnskabsteoretiske grundlag samt vigtigste teoretiske tilgange og begreber. Kurset er baseret på kondenseret vidensformidling afløst af praktiske-analytisk arbejde med det teoretiske stof.
 

Beskrivelse af undervisningsformer
Introduktionsforløbet ligger i uge 35.
Feedback i undervisningen
Kurset afsluttes med en paneldebat med repræsentanter for vores aftagere. Her lægges op til at kurset såvel som hele det kommende semesters læringsmål kan diskuteres i forhold til de kompetencer og ledelsesproblemstillinger aftagerne kan få øje på. Det er altså en feedbackform der giver mulighed for at oscillere mellem den teori de studerende er blevet præsenteret for og den praksis teorierne siden skal virke i.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 14 timer
Undervisningsforberedelse 42 timer
Foreløbig litteratur

Litteratur Bøger:

 • Bourdieu, P. (1997): Af praktiske grunde.  Hans Reitzels Forlag.
 • Andersen, N.Å & Pors, J.G. (2017): Luhmann, Djøf-forlaget.
 • Laclau, E. (2002): Det radikale demokrati. Roskilde Universitetsforlag.

 

Litteratur kompendium:

 

Bourdieu, P. 2005: "Hvorfor samfundsvidenskaberne bør gøre sig selv til genstandsområde" i Viden om viden og refleksivitet, s. 137-149.

Luhmann, N. 1996: "On the scientific context of the concept of communication", in Social Science Information, 257-267.

Foucault, M. 1970: "Diskurs og diskontinuitet", i Peter Madsen (red.): Strukturalisme, Rhodos.

Niels Åkerstrøm Andersen (2008): ”Velfærdsledelse – diagnoser og udfordringer” i Sløk, Camilla & Villadsen, Kaspar: (red.) Velfærdsledelse i den selvstyrende velfærdsstat, Hans Reitzels Forlag, København, s. 33-69.

Sidst opdateret den 27-06-2019