English   Danish

2020/2021  BA-BHAAO1607U  Eksternt regnskab

English Title
Financial Reporting and Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Leif Christensen - Institut for Regnskab (RR)
Sekretær: Sara Høgh-Nielsen, ACC
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 25-02-2021

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • Forklare indholdet af de grundlæggende begreber, principper og metoder i forhold til årsrapporten.
 • Forklare indholdet af og formålet med årsrapportens elementer.
 • Analysere konkrete regnskabsmæssige problemstillinger, herunder inden for indregning og måling, og konkludere på denne analyse.
 • Redegøre for og forstå indholdet i fundamentalanalysen.
 • Reformulere rapporterede finansielle opgørelser til analysebrug.
 • Udarbejde og fortolke regnskabsanalyser.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kendskab til det dobbelte bogholderis registreringsmetodik og grundlæggende opstilling af et årsregnskab.
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Eksternt Regnskab - delprøve 1:
Delprøvens vægt30%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktSe nedenfor
Eksamen afholdes som en 3 timers skriftlig hjemmeopgave.
Der er ingen begrænsning på omfang, de studerende har 3 timer til deres rådighed.
OpgavetypeOpgavebesvarelse
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeForår og Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern
Eksternt Regnskab - 4 timers stedprøve:
Delprøvens vægt70%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktSe nedenfor
Eksamen afholdes som en 4 timers skriftlig hjemmeopgave.
Der er ingen begrænsning på omfang, de studerende har 4 timer til deres rådighed.
OpgavetypeOpgavebesvarelse
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og ekstern censor
EksamensperiodeSommer og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Eksternt regnskab har til formål:

 • At indføre de studerende i eksterne regnskabsbrugeres informationsbehov.
 • At indføre de studerende i modeller for opgørelse og beskrivelse af en virksomheds overskuds- og kapitalforhold.
 • At indføre de studerende i det tekniske regelsæt, der gælder for årsrapporten.
 • At indføre og tilføre de studerende færdigheder i regnskabsanalytisk metode, som et led i en samlet økonomisk vurdering af en virksomhed.
Beskrivelse af undervisningsformer
Der anvendes forelæsninger samt holdundervisning. Derudover tilbydes peer grade feedback på frivillig afleveringsopgave samt multiple choice quizzes. Yderligere tilbud om webinarer el.lign. tilføjes efter behov.
Feedback i undervisningen
Fagets holdundervisning tager i vid udstrækning afsæt i cases og opgaver, herunder tidligere eksamensopgaver. Den dialogbaserede diskussion af cases og opgaver på mindre hold giver de deltagende studerende mulighed for feedback på hvordan de forholder sig til cases samt opgaver. Holdunderviseren opnår derigennem en forståelse for de studerendes udfordringer, kan give umiddelbar feedback i dialogen og kan tilrettelægge dele af den efterfølgende undervisning som mere generel respons/feedback på den løbende dialog om cases og opgaver. Derudover indeholder faget en midtvejsprøve, der også kan ses som feedback til de studerende inden den afsluttende eksamen.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse undervisning 110 timer
Undervisning 48 timer
Eksamensforberedelse midtvejsprøve 8 timer
Eksamen midtvejsprøve 2 timer
Eksamensforberedelse Individuel stedprøve 40 timer
Eksamen Individuel stedprøve 4 timer
Foreløbig litteratur
 • Oplyses senere.
Sidst opdateret den 25-02-2021