English   Danish

2020/2021  BA-BHAAV2701U  Applied Social Media Management

English Title
Applied Social Media Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 70
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Cecilie Foss - Institut for Digitalisering
Primære fagområder
 • Informationsteknologi/Information technology
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 13-02-2020

Relevante links

Læringsmål
 • Være I stand til at sætte mål for sociale medie kampagner og forbinde det til virksomhedens mål og strategi
 • Forstå og bruge nøglebegreber og teknikker inden for digital marketing og kampagner på sociale medier og at anvende disse til at optimere og evaluere
 • Være i stand til at sætte rammer og komme med anbefalinger for en indholdsstrategi til en bred vifte af sociale og digitale medier
 • Forstå og bruge målgrupper og segmenter på sociale medier, herunder udvikling af en persona til en virksomhed
 • Være i stand til at lede og evaluere initiativer inden for kundeservice på sociale medier, herunder analysere og udarbejde en virksomheds TOV
 • Indhente data fra sociale medier til at analysere og optimere performance
 • Have et overblik over markedsføring over sociale medier, herunder mulighederne for udvikling af kampagner i Facebook Business Manager
Forudsætninger for at deltage i kurset
Ingen, dog vil en basis forståelse for digital marketing være at foretrække.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 2
Obligatoriske hjemmeopgaver
2 ud af 3 online quizzes skal bestås

Mundtlige fremlæggelser mv.
Mundtlig fremlæggelse / case-diskussion i grupper
Prøve/delprøver
Applied Social Media Management:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøve vil være en af fagansvarlig udvalgt case

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette valgfag er at forberede mulige social media managers i deres kommende arbejde med sociale medier i virksomheder, primært fra et marketing- og kundeservice perspektiv. Studerende vil lære at sætte relevante mål for kampagner samt optimere og evaluere initiativer til sociale medier både i forhold til marketing og kundeservice. Der vil samtidig også være en praktisk introduktion til Facebooks værktøj Business Manager/Ads Manager.

Beskrivelse af undervisningsformer
Det forventes, at de studerende aktivt bidrager til undervisningen igennem dialog og diskussion om emnerne. Cases og online quizzer bliver brugt i undervisningen. Gæsteforelæsere fra erhvervslivet vil blive brugt (fra mediebureauer, udbydere af værktøjer til social medier og store virksomheder)
Feedback i undervisningen
De studerende får feedback i løbet af semesteret i undervisningen og fra online quizzer.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 18 timer
Øvelser 18 timer
Forberedelse til forelæsning og øvelser 120 timer
Eksamensforberedelse 50 timer
Sidst opdateret den 13-02-2020