English   Danish

2020/2021  BA-BHAAV6049U  Boligøkonomi & Finansiering

English Title
Housing economics and finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Jens Lunde - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
 • Politologi/Political Science
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 10-12-2020

Relevante links

Læringsmål
Efter at have gennemført faget er målet, at den studerende:
 • Kan anvende fagets teorier på boligøkonomiske problemstillinger
 • Kan analysere boliger som investeringer og forstår afkast, risici, omkostninger og likviditetspåvirkning ved de forskellige boligformer
 • Forstår samspillet mellem boligmarkedet og samfundsøkonomien
 • Har opnået kendskab og forståelse for boligmarkedets delmarkeder (ejerboligmarkedet, andelsboligmarkedet, det private og det almennyttige udlejningsmarked)
 • Har et overblik over reguleringen, beskatningen og subsidieringen af boligmarkedets delmarkeder og forstår hvordan ændringer heri påvirker balancen imellem dem
 • Forstår det danske realkreditsystem, de tilgængelige realkreditprodukter og væsentlige regler omkring finansiering på boligmarkedet generelt
 • Forstår boligmarkedet og delmarkederne mht. deres dynamikker og struktur internt og i samspil med hinanden
Prøve/delprøver
Boligøkonomi og Finansiering:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Eksamen afholdes som en 4 timers skriftlig hjemmeopgave.
Der er ingen begrænsning på omfang, de studerende har 4 timer til deres rådighed.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som en mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som en mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Bolig- og ejendomsmarkedet udgør en essentiel rolle i samfundsøkonomien. Boligmarkedet både påvirker og påvirkes af mange forskellige aspekter såsom økonomi, investeringsmuligheder, samfundsudvikling, lovgivning, regulering, skat og subsidier mm. Der arbejdes med følgende temaer (med forbehold for ændringer):

Grundlæggende problemstillinger i boligøkonomi

Forskellen mellem boligudgifter og boligomkostninger ved boligmarkedets delmarkeder

Samspillet mellem boligmarkedets delmarkeder

Dynamikker, tilpasning og udvikling i udbud og efterspørgsel på boligmarkedet

Konjunkturcykler, boligbobler og prisdannelse på boligmarkedet

Afkast og risici ved bolig- og ejendomsinvestering samt beskatning heraf

Dansk Realkredit, realkreditprodukter og finansiering af ejendomme

Udbud og efterspørgsel på boligmarkedet

Huslejefastsættelse og det private samt almennyttige lejeboligmarked

Andelsboligøkonomi og andelsboligmarkedet

Regulering, beskatning og subsidiering af lejeboliger, andelsboliger, ejerboliger og almennyttig sektor

Introduktion til finansielle kontrakter på ejendomsmarkedet samt beskyttelse af ejendomsformue

 

 

Fagets udvikling af personlige kompetencer:

Det overordnede formål med faget er at gøre den studerende i stand til at varetage analytiske opgaver som relaterer sig til bolig- og ejendomsmarkedet på et højt fagligt niveau. Den studerende vil både opnå teoretisk viden og institutionel viden om boligmarkedet. Kvalifikationernes som tillæres, kan være særligt nyttige i forbindelse med beskæftigelse i banker, realkreditinstitutter, ejendomsselskaber, pensionsselskaber, den almennyttige sektor, offentlige styrelser, ministerier og interesseorganisationer.

 

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger med dialog
18 ugentlige dobbelt lektioner
Feedback i undervisningen
Løbende feedback til de studerende via dialogen i undervisningen
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 140 timer
Undervisning 36 timer
Eksamensforberedelse 30 timer
Sidst opdateret den 10-12-2020