English   Danish

2020/2021  BA-BINTO1057U  Virksomhedens Økonomiske Styring (2): Regnskabsvæsen

English Title
Business Economics (2): Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Leif Christensen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 14-04-2020

Relevante links

Læringsmål
 • Redegøre for eksternt regnskab i et beslutningsteoretisk perspektiv.
 • Identificere og sammenligne forskellige metoder til beskrivelse af en virksomheds overskud- og kapitalforhold.
 • Redegøre for begreberne: aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger.
 • Redegøre for og forstå indholdet i regnskabsanalyse.
 • Reformulere rapporterede finansielle opgørelser til analysebrug.
 • Udarbejde analyser af rentabilitet og vækst.
 • Udarbejde analyser af projekters rentabilitet.
Forudsætninger for at deltage i kurset
VØS (1) eller lignende
Prøve/delprøver
Virksomhedens Økonomiske Styring (2): Regnskabsvæsen:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer og Sommer
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

.Faget har til formål:

 • At indføre de studerende i eksterne regnskabsbrugeres informationsbehov.
 • At indføre de studerende i modeller for opgørelse og beskrivelse af en virksomheds overskuds- og kapitalforhold.
 • At indføre de studerende i det tekniske regelsæt, der gælder for aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger.
 • At indføre og tilføre de studerende færdigheder i regnskabsanalytisk metode, som et led i en samlet økonomisk vurdering af en virksomhed.
 • at indføre og tilføre den studerende færdigheder i analyse af projektets rentabilitet.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Der anvendes forelæsninger og øvelsestimer. I relevant omfang vil forelæsningerne blive supporteret med video-præsentationer.
Feedback i undervisningen
Som en del af forelæsningerne vil der blive indarbejdet mindre øvelsesopgaver med tilhørende besvarelse og vurderinger.

Som en del af af undervisningen er der ligeledes øvelsestimer med mulighed for direkte respons fra instruktørerne.

Afslutningsvis er der ligeledes en instruktørstøttet opgave træning. Denne bliver, med udgangspunkt de studerendes konkrete ønsker, afrundet med en gennemgang af mulige løsningsmodeller.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 30 timer
Øvelser 18 timer
Forberedelse 110 timer
Eksamen (samt forbredelse) 48 timer
Foreløbig litteratur

Litteraturen bliver muligvis ændret. De studerende kan finde den endelige litteraturliste på Canvas inden semesteret starter

 

 • Alexander & Nobes: Financial Accounting - An International Introduction, Sixth Edition, Pearson, 2016
 • Anbefalinger om god selskabsledelse (up-loades på Learn).
 • Øvelsesopgaver og supplerende slides - up-loades på Learn.

              

 

Sidst opdateret den 14-04-2020