English   Danish

2020/2021  BA-BJURO1356U  Skatteret

English Title
Tax Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Henrik Andersen - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 09-02-2021

Relevante links

Læringsmål
 • tilegne sig et overblik over retsreglerne inden for faget og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor.
 • forstå forholdet mellem retskilderne og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor.
 • beherske den juridiske metode og være i stand til at analysere problemstillinger og vise, hvordan konkrete eksempler kan løses korrekt ved anvendelse af de relevante retskilder inden for retsområdet.
 • I relation til ovenstående forventes de studerende at opnå indsigt i og fortrolighed med følgende hovedemner:
 • Skatterettens retskilder
 • Subjektiv skattepligt
 • Den skattepligtige indkomst
 • De skattepligtige indtægter
 • De fradragsberettigede udgifter
Prøve/delprøver
Skatteret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Eksamen varer 3 timer. Man må aflevere så mange sider man vil.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget sigter på at give en indføring i de grundlæggende skatteretlige regler med henblik på at sætte den studerende i stand til at identificere og selvstændigt at løse væsentlige problemstillinger inden for skatteretten.

Beskrivelse af undervisningsformer
Studerende får adgang til quiz i forbindelse med hvert forelæsning med det formål at kunne få chancen at sikre, at de bringer tilfredsstillende viden til den afsluttende eksamen og får direkte feedback på, hvad den studerende har brug for at øve mere.

Hvis eleven føler efter quizzen, at han eller hun har brug for mere vejledning fra læreren, kan han eller hun kontakte faglederen (i office hours) for at få litteraturinstruktioner eller øvelser.
Feedback i undervisningen
Der søges dialog og flervejs-kommunikation ved høj grad af inddragelse af de studerende i undervisningen. Ligeledes afholdes 4 småholdsgange med studenterdrevet opgavegennemgang.

Studerende forventes også at være aktive under forelæsninger, da diskussioner mellem lærer og studerende vil resultere i mere direkte feedback om emnet, der diskuteres, såvel som elevens læring af det.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 45 timer
Workshops 8 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser 20 timer
Forberedelse 113 timer
Eksamensforberedelse 20 timer
Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Canvas for yderligere information.
 

Lærebog om indkomstskat, 18. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Eventuelle artikler vil blive uploadet på Canvas.

 

Sidst opdateret den 09-02-2021