English   Danish

2020/2021  BA-BJURV7353U  Arbejdsret

English Title
Employment Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Marie-Louise Holle - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 24-06-2020

Relevante links

Læringsmål
Det er målet med faget, at de studerende skal kunne
  • Redegøre for de i fagets pensum beskrevne regelsæt samt deres opbygning og funktion og identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog.
  • Redegøre for arbejdsgiveres og arbejdstageres retsstilling på grundlag af de i fagets pensum beskrevne regelsæt.
  • -Identificere relevante arbejdsretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale i konkrete eksempler.
  • Placere konkrete problemstillinger i arbejdsretlige sammenhæng på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse.
  • Analysere arbejdsretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter og løsningsmuligheder.
  • Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Studerende fra andre studier end HA (jur) skal have viden svarende til indholdet i bogen Retskilder og retsteorier, 5. udg. 2017 (Forfattere: Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen).
Prøve/delprøver
Arbejdsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Eksamen varer 3 timer. Du må skrive så mange sider du kan i det tidsrum eksamen varer.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen sigter på at kvalificere de studerende til at løse personalejuridiske problemer i danske og internationale virksomheder. Arbejdsretlige regler har stor praktisk betydning for virksomhederne. Der er tale om bestemmelser vedrørende ansættelse og afskedigelse, om ansættelseskontrakter og kollektive overenskomster vedrørende løn og arbejdsvilkår, om information og høring af de ansatte og om krav efter arbejdsmiljølovgivningen. På det danske arbejdsmarked er der høje organisationsprocenter og de fleste arbejdsgivere er forpligtet af en kollektiv overenskomst. Reglerne herom gennemgås i den kollektive arbejdsret, mens kontraktrelationen mellem en enkelt ansat og en arbejdsgiver behandles i den individuelle arbejdsret. Dansk arbejdsret er i meget høj grad præget af regler på EU-niveau. Undervisningen giver en generel indføring i hele det arbejdsretlige system. Der lægges vægt på at fremdrage den EU-retlige baggrund for de danske regler og den internationale sammenhæng.

 

NB! Studerende fra andre studier end HA (jur) vil have to ekstra undervisningstimer i juridisk metode.

Beskrivelse af undervisningsformer
Dele af faget undervises onlin ei efteråret 2020.

Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis:
Feedback i undervisningen
Feedback gives ved case-diskussioner i forbindelse med undervisning.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 34 timer
Forberedelse 120 timer
Eksamensforberedelse 46 timer
Foreløbig litteratur

Ruth Nielsen: Dansk Arbejdsret, 4. reviderede udgave, Kbh.(DJØF Forlag) 2020.

 

Herudover cases og udvalgte domme, som vil blive lagt på Canvas. 

Sidst opdateret den 24-06-2020