English   Danish

2020/2021  BA-BKOMV1701U  Finansiering

English Title
Corporate Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Palle Nierhoff - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 14-12-2020

Relevante links

Læringsmål
  • Identificere, forklare og klassificere grundlæggende begreber, modeller og metoder (”fundamentals”) i finansiel teori om husholdninger, om finansielle markeder med tilhørende finansielle instrumenter, om virksomheder og om disses sammenhæng.
  • Beregne, fortolke og sammenligne finansielle priser, afkast, afkastkrav og nøgletal samt vurdere cases og udsagn med en finansieringsteoretisk indgangsvinkel.
  • Analysere givne finansielle beslutningsproblemer, opstille konkrete løsningsforslag samt reflektere herover.
Prøve/delprøver
Finansiering:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Eksamen har en varighed på 4 timer, og der er ikke fastsat et max sidetal.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen afholdes som en 4 timers skriftlig hjemmeopgave.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget omhandler de centrale principper i finansiel teori. Særlig fokus har værdiansættelse af betalingsstrømme, investeringsplanlægning, porteføljeteori, kapitalstruktur og udbyttepolitik.
 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser i forholdet 50/ 50 pct.

Et tilfredsstillende udbytte af øvelserne forudsætter en væsentlig forudgående forberedelsesindsats.

Et tilfredsstillende udbytte at øvelserne forudsætter ligeledes, at den matematiske viden er opdateret jf. de gymnasiale uddannelser. Ligeledes er det nødvendigt, at de studerende har et kendskab til Excel på et niveau, hvor matematiske udtryk kan overføres til Excel med det formål at løse finansielle problemstillinger i Excel.
Feedback i undervisningen
Dialogbaserede øvelser.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger og øvelsestimer 52 timer
Forberedelse og eksamen 154 timer
I alt 206 timer
Foreløbig litteratur

 

 

  • Berk, Jonathan;  Peter DeMarzo and Jarrad Harford:

      “Fundamentals of Corporate Finance”

      4. edition 2019 “Global edition”, Pearson,  ISBN: 978-1-292-21507-5

      Ovenstående ISBN nummer indeholder pakken: Bog, E-bog samt adgang til

      MyFinanceLab

  • Forelæsningsslides og noter (tilgængelig via CBS Learn)
  • Øvelsesopgaver mv. (tilgængelig via CBS Learn samt MyFinceLab)

 

 

Sidst opdateret den 14-12-2020