English   Danish

2020/2021  BA-BMECO1273U  Erhvervsøkonomi

English Title
Managerial Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
  • Eric Bentzen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Driftsøkonomi/Managerial economics
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 30-06-2020

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af kurset kunne:
  • anvende den erhvervsøkonomiske metode til løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger
  • analysere konkrete erhvervsøkonomiske problemstillinger med inddragelse af relevante teorier og teknikker, herunder anvendes af spreadsheets
  • identificere og afgrænse erhvervsøkonomiske problemstillinger, samt relatere dem til erhvervsøkonomiske modeller og udregne mulige løsninger
  • uddrage et rimeligt beslutningsgrundlag samt være i stand til at konkludere ud fra de udregnede resultater
  • deltage i en diskussion omkring tolkning af modellens løsningsforslag
Prøve/delprøver
Erhvervsøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Eksamen har en varighed på 4 timer og der er ikke fastsat et max sidetal.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

At give den studerende en grundlæggende introduktion og forståelse for til det erhvervsøkonomiske fagområde. Der lægges vægt på, at den studerende inddrager den erhvervsøkonomiske metode og dermed trænes i at opstille
nødvendige antagelser og forudsætninger, finde frem til en egnet model og fremkomme med løsningsforslag, der danner grundlag for en tolkning.

De faglige elementer i faget er virksomhedens mål og begrænsninger, produktions- og omkostningsteori, forbruger- og efterspørgselsteori, markedsformer, prisfastsættelsesmodeller, allokering af virksomhedens ressourcer, erhvervsøkonomisk modellering, principper for investering samt simple finansieringsformer.

Beskrivelse af undervisningsformer
Der anvendes forelæsninger og øvelser på småhold. Øvelser kræver aktiv deltagelse fra de studerende, og det forventes, at de studerende fremlægger deres resultater til vurdering og godkendelse på småhold. Microsoft Excel
benyttes i nødvendigt omfang til kurset.
Udvalgte forelæsninger og udvalgte øvelser vil være online.
Feedback i undervisningen
Aktiv dialog ved forelæsninger og øvelser
Studenterarbejdstimer
Undervisning 68 timer
Eksamen 2 timer
Forberedelse (til undervisning og eksamen) 136 timer
Foreløbig litteratur

Eric Bentzen, Carsten Scheibye & Mark Hirschey: Managerial Economics. 15th Edition. Cengage Learning. 2019.

Eric Bentzen & Carsten Scheibye: En introduktion til Investering og Finansiering.

CSEB 2019.

Eric Bentzen: Linear Programming with software. Copenhagen Business School, 2020 (Windows og Mac version lægges på Learn)

Sidst opdateret den 30-06-2020