English   Danish

2020/2021  BA-BMECO1284U  Operationsanalyse

English Title
Operations Research

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
 • Peter Bogetoft - Økonomisk Institut (ECON)
Forelæser: Mike Johansson
Primære fagområder
 • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 30-06-2020

Relevante links

Læringsmål
 • Identificere, klassificere og forklare problemer relateret til en virksomheds drift, der kan gives en præcis formulering som et optimeringsproblem, løsbart ved de metoder, som er udviklet i faget.
 • Gennemføre løsninger af de således opstillede optimeringsproblemer i simple situationer.
 • Analysere og formidle løsning af konkrete beslutningsproblemer, herunder:
 • Lineær programmering ved simplex-metoden
 • Simple udvidelser af det grundlæggende optimeringsproblem
 • Identificere og løse netværksproblemer
 • Løse problemer om optimale rækkefølger i simple situationer
 • Formulere og angive løsninger til kø- og lagerproblemer
 • Identificere operationsanalytiske problemstillinger i generelt formulerede problemer knyttet til virksomhedens eller organisationens funktion
 • Præsentere de opnåede løsninger af problemerne i den konkrete sammenhæng og kritisk vurdere løsningernes validitet.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
For at kunne indstille sig til den ordinære eksamen, stilles en obligatorisk opgave som den studerende skal løse og have godkendt af underviseren. Det er underviseren alene, der vurderer, om besvarelsen kan godkendes.
Prøve/delprøver
Operationsanalyse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Eksamen har en varighed på 4 timer og der er ikke fastsat et max sidetal.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Lineær Programmering (LP) og Dualitet: De grundlæggende emner fra LP-teori gennemgås, herunder formulering af lineære modeller, Simplex-metoden, dualitet med vægt på komplementære resters betingelse for optimalitet og sammenhængen med ikke-lineær programmering via Lagrange-multiplikatorer, dual Simplex, følsomhedsanalyse og konstruktion af første mulige basisløsning.

LP-baseret heltalsprogrammering: Assignmentproblemet, det klassiske transportproblem, og Travelling Salesman Problemet gennemgås med henblik på at illustrere LP's centrale betydning også i forbindelse med problemer, hvor der er heltalskrav knyttet til de variable.

Netværksoptimering: Mindste udspændende træ, "Single-source", Korteste vej problemet, og maksimum strømning i netværk.

Generelle teknikker: Dynamisk Programmering og Branch-and-Bound for heltalsprogrammering.
Lagermodeller: Deterministiske og Stokastiske modeller.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger med øvelser
Feedback i undervisningen
.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse (til undervisning og eksamen) 134 timer
Undervisning 68 timer
Eksamen 4 timer
Foreløbig litteratur

Introduction to Operations Research with Access Card for Premium Content

Af Frederick S. Hillier & Gerald J. Lieberman

Forlag: McGraw-Hill Education - Europe

Udgivet: 2014

Sidst opdateret den 30-06-2020