English   Danish

2020/2021  DIP-D1FMO6006U  Strategisk erhvervsret (Online)

English Title
Business Law (Online)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
 • Peter Arnt Nielsen - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
 • Online undervisning
Sidst opdateret den 10-12-2020

Relevante links

Læringsmål
Efter at have gennemgået faget skal den studerende kunne:
 • Redegøre for virksomheders retsstilling
 • Identificere erhvervsretlige problemstillinger i navnlig kontraktretten
 • Placere konkrete erhvervsretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelsen
 • Analysere konkrete erhvervsretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning af konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition
Prøve/delprøver
Strategisk erhvervsret:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig stedprøve, vil sekretariatet give meddelelse om at syge-/omprøven afholdes som mundtlig stedprøve i stedet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Strategisk erhvervsret handler om den grundlæggende erhvervsret, herunder hvordan tvister forebygges og om nødvendigt gennemføres. Der fokuseres på kontraktretten, herunder køberetten, i nationale og internationale forhold.

 

Indhold

 • Retssystemet, herunder bl.a. EU
 • Retskilder og juridisk metode 
 • Virksomhedens erstatningsansvar
 • Virksomhedens aftaler
 • Virksomhedens køb og salg 
 • Virksomhedens internationale kontrakter
Beskrivelse af undervisningsformer
Onlineundervisning
Feedback i undervisningen
Feedback i forbindelse med:

Mindre opgaver undervejs
Temperaturmåling undervejs
Tutorials
Opgavesæt på eksamensniveau
Studenterarbejdstimer
Undervisning (forelæsninger, øvelser, cases mm.) 30 timer
Forberedelse (videoer, quizzer og forberedelse til eksamen 108 timer
Sidst opdateret den 10-12-2020