English   Danish

2020/2021  DIP-D1FMO6007U  Virksomhedens økonomiske og politiske omverden (Online)

English Title
The Economic and Political Environment of the Firm (Online)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
 • Nanna Andersen er primær kursusansvarlig
  Lisbeth La Cour - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Online undervisning
Sidst opdateret den 10-12-2020

Relevante links

Læringsmål
Efter at have fulgt faget skal den studerende:
 • Have viden om praksis og anvendelse af metode og teori inden for makroøkonomi, samt forståelse af praksis og de vigtigste anvendte begreber, teorier, metoder samt modeller og kunne forstå makroøkonomiens anvendelse af disse.
 • Kunne beskrive, analysere og vurdere makroøkonomiske problemstillinger
 • Kunne identificere og analysere makroøkonomiske problemstillinger med baggrund i en bevidst og velargumenteret opstilling af forudsætninger og brug af fagets begreber, metoder, teorier og modeller.
 • Kunne vurdere og formidle praksisnære makroøkonomiske problemstillinger til samarbejdspartnere.
 • Kunne indgå i tværfaglige arbejdsprocesser og agere kvalificeret og træffe beslutninger i forhold til virksomheders rammebetingelser.
Prøve/delprøver
Virksomhedens økonomiske og politiske omverden:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 3 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig stedprøve, vil sekretariatet give meddelelse om at syge-/omprøven afholdes som mundtlig stedprøve i stedet.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Løbende bestå 3 ud 5 videoer/opgaver, der skal afleveres i grupper. Der er ikke gruppekrav, men studerende opfordres til at gruppeaktiviteten bruges som forberedelse til Afsluttende Projekt. Den studerende får mulighed for at aflevere videoer i løbet af undervisningsperiode. 

 

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Den nationale og internationale makroøkonomiske udvikling sætter afgørende grundvilkår for virksomheder. I faget gives en grundlæggende viden omkring de overordnede linjer og sammenhænge på varemarkedet, arbejdsmarkedet og de finansielle markeder, som er afgørende for virksomhedernes afsætningsmuligheder, rekrutteringsmuligheder og finansiering. Økonomisk politik har direkte og følgelige konsekvenser for virksomhederne og faget giver de studerende færdigheder til at analysere den økonomiske politiks muligheder og begrænsninger i relevante makroøkonomiske modeller.

 

Indhold

 

 • Makroøkonomiske variable og modeller
 • Indkomstdannelse, løn, priser og beskæftigelse
 • Rentedannelse og betalingsbalance
 • Økonomisk politik, herunder finans-, penge- og valutakurspolitik i den lille åbne økonomi ud fra et globalt perspektiv
 • Samfundsbeskrivende elementer i relation til den danske og den internationale økonomi, herunder arbejds- og kapitalmarked
Beskrivelse af undervisningsformer
Onlineundervisning
Feedback i undervisningen
Den studerende modtager feedback i forbindelse med undervisningen
Studenterarbejdstimer
Undervisning (forelæsninger, øvelser, cases mm.) 30 timer
Forberedelse (videoer, quizzer og forberedelse til eksamen 102 timer
Sidst opdateret den 10-12-2020