English   Danish

2020/2021  KAN-CCMVV1483U  Køb og Salg af virksomheder

English Title
Mergers and Acquisitions

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 200
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Caspar Rose - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Finansiering/Finance
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 25-02-2021

Relevante links

Læringsmål
Ved fagets udprøvning skal den studerende kunne:
  • Dokumentere viden om teorier, metoder, modeller for værdiansættelse af virksomheder samt kendskab til praktiske og institutionelle forhold ved gennemførelse af handler i praksis.
  • Dokumentere viden om selskabs- og skatteretlige aspekter samt due diligence undersøgelser med relevans for virksomhedshandler.
  • Vise evne til at anvende teorier, metoder, modeller og lovgivningsmæssige regler på konkrete problemstillinger og cases fra praksis.
Prøve/delprøver
Køb/Salg af Virksomheder:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
No maximum number of pages, students have 4 hours to complete the assignment
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
If the number of registered candidates for the make-up examination/re-take examination warrants that it may most appropriately be held as an oral examination, the programme office will inform the students that the make-up examination/re-take examination will be held as an oral examination instead
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget består af følgende elementer

En handels forløb

Teori om virksomheden og mergers og tender offers

Auktionshandel og winner’s curse

Cash Flow-baserede og nøgletalsbaserede værdiansættelsesmetoder herunder multipler og vækstmodeller

Typiske faldgrupper i værdiansætttelsen

Shareholder value og economic value added

Joint ventures

Empiriske test af Mergers &Acquisitions

Kort om realoptioner og værdiansættelse af fleksibilitet

LBO og værdisætning af gældsfinansierede virksomheder

Due diligence i retlig belysning

Selskabsretlige forhold

Selskabsretlige modeller ved overdragelse af et (aktie)selskab

Selvfinansieringsmuligheder og begrænsninger

Børsretlige forhold

Overtagelsesværn

Andre centrale juridiske forhold

Corporate governance forhold

Restrukturering og post merger integration

Beskatningen af sælger ved salg af personligt firma

Beskatningen af køber ved køb af personligt firma

Sælgers og købers modstridende interesser ved fordelingen af overdragelsessummen på aktiver

Beskatningen ved overdragelse af selskaber, herunder forskellige aktiesalgsmodeller: Holding, tilførsel af aktiver og spaltning

Skattemæssige problemstillinger ved finansiering af virksomhedsoverdragelse

Køberettens betydning for virksomhedsoverdragelse

Eksempler på virksomhedshandler i praksis

 

Fagets udvikling af personlige kompetencer:

Er at give de studerende en solid viden om teori og praksis for køb og salg virksomheder.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger
Feedback i undervisningen
Det vil være muligt løbende at stille spørgsmål og rejse relevante problemstillinger i undervisningen, som der gives feedback på.
Studenterarbejdstimer
undervisning 33 timer
forberedelse 143 timer
eksamen 30 timer
Yderligere oplysninger

Skema iflg CBS-calendar og Vis skema på e-campus

Foreløbig litteratur

Johannus Egholm Hansen og Christian Lundgren: Køb og salg af virksomheder, seneste udgave

 

Sudi Sudarsanan: Creating value from mergers and acquisitions, seneste udgave

 

Udvalgte artikler om M&A af Caspar Rose

Sidst opdateret den 25-02-2021