English   Danish

2020/2021  KAN-CCMVV1735U  Lederskabet under Forandring og dets Indvirkning på Organisatorisk Adfærd

English Title
Changes in Leadership and Its Impact on Organisational Behaviour

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 70
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Maj Grasten - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
 • CSR og bæredygtighed/CSR and sustainability
 • Ledelse/Management
 • Organisational behaviour/Organisational behaviour
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 04-06-2020

Relevante links

Læringsmål
Målet er, at de studerende efter at have deltaget i faget "Lederskabet under Forandring og dets Indvirkning på Organisatorisk Adfærd" kan
 • Identificere, analysere og diskutere konkrete problemstillinger i lederskabet, forandringer og organisatoriske konsekvenser.
 • Identificere og kritisk anvende centrale begreber, teorier, og metoder, der knytter sig til fagets problemstillinger, til at belyse og diskutere konkrete muligheder og udfordringer i lederskabet.
 • Selvstændigt reflektere over forskellige overordnede forandringer i samfundet og deres betydning for lederskab og organisation.
 • Udvise bred og kritisk forståelse for og anvendelse af fagets pensum.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det forudsættes at de deltagende har kendskab til organisationsteori, ledelse og organisationspsykologi på HA-niveau eller tilsvarende.
Prøve/delprøver
Lederskabet under Forandring - dets indvirkning på organisatorisk adfærd:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Sommer
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

De studerende vælger selv en case på baggrund af hvilken fire eksamensspørgsmål skal besvares. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at undersøge hvordan lederskabet i dag er under forandring som følge af interne organisatoriske omstillingsprocesser og eksterne samfundsudviklinger. Disse samfundsudviklinger indebærer blandt andet teknologiske udviklinger, globalisering, et arbejdsmarked der bliver ældre og ældre, og krav om mere kreativitet, diversitet og bæredygtighed i virksomheders og andre organisationers daglige ledelse. Disse samfundsudviklinger er kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet, der sætter en række konkrete udfordringer og problemstillinger som lederskabet skal adressere og tilpasse sig. Selve lederskabet er derfor udsat for forandring både i rollens udformning og den måde hvorpå den udleves og påvirker organisationen gennem ændret interageren og råderum. Der vil blive sat fokus på hvilke faktorer, der kræver særlig opmærksomhed når man ikke længere kan bruge en ‘standardmodel‘ for ledelse. Den metodiske tilgang til faget er case-baseret. Deltagerne vil arbejde med eksempler på samspillet mellem ledelse og kontekstuelle faktorer, der har indflydelse på organisatoriske forhold i et lederskabsperspektiv og kortlægge samt analysere organisatoriske konsekvenser ved disse. Faget har stor praktisk relevans grundet anvendelsen af case-baseret læring.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget kombinerer forelæsninger og gæsteforelæsninger med case-baseret gruppearbejde.
Feedback i undervisningen
Der er indlagt feedback i undervisningen i forbindelse med gruppeøvelser.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 147 timer
Undervisning 33 timer
Eksamen 72 timer
Foreløbig litteratur
 1. Dachler, H. P. (2010). From Individualism to Post-Heroic Practices in Organizational Research. In C. Steyaert et al. (Eds.) Relational Practices, Participative Organizing (pp. 41-53). Bingley: Emerald Group Publishing Limited. (13 sider)
 2. Alvesson, M. (2019). Leadership: Convergence and Divergence in Leadership Relations. Journal of Management Inquiry 28 (3): 319–334. (16 sider)
 3. Uhl-Bien, M. (2006). Relational Leadership Theory: Exploring the Social Processes of Leadership and Organizing. The Leadership Quarterly 17 (6): 654–676. (23 sider)
 4. Mendenhall, M.E., Reiche, B.S., Bird, A., & J.S. Osland. (2012). Defining the ‘Global’ in Global Leadership. Journal of World Business 47 (4): 493–503. (11 sider)
 5. Eagly, A. & J. L. Chin. (2010). Diversity and Leadership in a Changing World. American Psychologist, 65 (3): 216–224. (8 sider)
 6. Muhr, S. L. & K. R. Sullivan. (2013). “None So Queer as Folk”: Gendered Expectations and Transgressive Bodies in Leadership. Leadership 9 (3): 416–35. (20 sider)
 7. Ryan, M. K. & S. A. Haslam. (2005). The Glass Cliff: Evidence that Women are Over-Represented in Precarious Leadership Positions. British Journal of Management 16 (2): 81-90. (10 sider)
 8. Ewest, T. (2015). The Relationship Between Transformational Leadership Practices and Global Social Responsibility. Journal of Leadership Studies 9 (1): 19-29. (11 sider)
 9. Strand, R. (2014). Strategic Leadership of Corporate Sustainability. Journal of Business Ethics 123 (4): 687-706 (20 sider)
Sidst opdateret den 04-06-2020