English   Danish

2020/2021  KAN-CPSYV3004U  Risiko- og krisehåndtering

English Title
Risk and Crisis Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 70
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
  • Lasse Peter Laursen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Ekstern Lektor i risko- og krisehåndtering Lasse Peter Laursen, LPF/MPP, e-mail: lpl.mpp@cbs.dk, telefon: 25 33 30 80
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organisation
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 05-02-2020

Relevante links

Læringsmål
  • Gøre rede for, hvordan risici- og kriser påvirker samfund, organisationer og individer.
  • Kunne anvende teori og metode til at forebygge og håndtere risici og krise.
  • Gøre rede for ophavet til moderne responsstrategier – herunder også videnskabsteoretisk baggrund.
  • Kunne anvende nyeste framework for identifikation af risici samt vurdere sandsynlighed og alvorlighed af risici, hvis disse udvikler sig til en krise.
  • Kunne argumentere for strategiske, taktiske og operationelle greb/valg til at håndtere konkrete kriser i faget (præsenteret som cases) jf. introducerede strategier.
Prøve/delprøver
Risiko- og krisehåndtering:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Risiko- og krisehåndtering
En krise kan på et øjeblik gøre uoprettelig skade på det image og den forretning, det har taget virksomheden eller organisationen mange år at opbygge. Med faget ”Risiko- og Krisehåndtering ”, får du kendskab til hvorfor og hvordan kriser opstår, og hvorledes de håndteres mest hensigtsmæssigt.
 
Kriserne, som virksomhederne havner i, har forandret sig meget de seneste år. Hvor kriserne historisk var forårsaget af eksterne forhold (fx naturkatastrofer) er de i dag typisk forårsaget af interne forhold i organisationen (fx dårlig ledelse og kultur), som kan forudses og undgås ved forbyggende tiltag. I faget kigger vi nærmere på, hvorfor denne forandring er sket, hvad den gør ved samfund, organisationer og individer.
 
I en globaliseret og polycentreret verden med mange nye medietyper er den traditionelle krisekommunikation, der handler om at ”spinne sig ud af krisen”, ikke længere tilstrækkelig. Kriser er i dag ikke enkle og ensidet, men flersidet, komplekse og grænseløse. Det gør en strategisk tilgang til kriser – både før, under og efter – afgørende. Rationalet er, at organisationer der løbende arbejder med at håndtere issues og risici, er mindre eksponeret for kriser og bedre i stand til at håndtere dem, hvis uheldet skulle være ude.

Det centrale for virksomheder i dag er på forhånd at geare sig til at håndtere kriser og risici. Her er etiske værdisæt, CSR, imagepleje, intern og ekstern kommunikation, stakeholder- reputation, og issues management centrale elementer i en sådan forberedelse på mulige kriser, uanset hvad krisen måtte være.

Faget giver en introduktion til teoretisk og praktisk risiko- og krisehåndtering i organisationer og en videnskabsteoretisk baggrund for at behandle risici og kriser teoretisk.
 
I faget undersøges en række konkrete cases fra virksomheder og organisationer, der har været i krise og havnet i mediernes kritiske søgelys. Vi gennemgår disse cases i forhold til teorien og får besøg af virksomheder, der har været i krise. De vil fortælle om krisen, deres refleksioner herom, hvad de gjorde, og hvad de kunne have gjort anderledes. 

Spørgsmålet, vi behandler gennemgående, er: Hvordan påvirker risiko og krise samfund, organisationer og individer, hvordan undgår virksomheder og organisationer at havne i krise, og hvordan handler de strategisk, når det sker?

Fagets fundament er kommunikationsteori.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
1) Forelæsning (ca. 40 %)

2) Øvelser med risiko- og krisehåndtering. Herunder fiktive cases der passer til litteraturen, nyhedsartikler og tv-indslag fra landsdækkende medier om virkelige og aktuelle kriser, der bruges til at diskutere i faget. Disse øvelser vil være forberedende til eksamen (ca. 50 %).

3) Gæsteforelæsninger med kommunikationseksperter indenfor blandt andet den finansielle verden og corporate enterprise (ca. 10 %)
Feedback i undervisningen
Underviseren giver løbende feedback til besvarelser af case-opgaverne, som gennemgås i plenum. Underviseren giver feedback som en del af den almindelige undervisningsdiskussion.
Studenterarbejdstimer
Undervisning (forelæsninger) 30 timer
Foreberedelse (fælles pensum og øvelser) 150 timer
Eksamen (inkl. forberedelse) 26 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur. Pensum bliver ca. 650 sider.


Andersen, Torben: Strategic Risk Management Practice: How to Deal Effectively with Major Corporate Exposures. Cambridge University Press, 2010.

Benoit, William: Account, Excuses, And Apologies: A Theory of Image Restoration Discourse, State University of New York Press, 1995.

Beck, Ulrich: Risikosamfundet, på vej mod en ny modernitet, Hans Reitzel, 1997. 

Stephens, Keri K. & Patty Malone: New Media for Crisis Communication: Opportunities for Technical Translation, Dialogue and stakeholder response.

Coombs, W. Timothy:  Ongoing crisis communication, Planning, managing, and responding, SAGE 2012.

Regester, Michael & Judy Larkin: Risk Issue and Crisis Management in Public Relations, Kogan Page, 2008.

Hearit, Keith Michael: Crisis Management by Apology, Lawrence Earlbaum Associates, 2006.

Luhmann, Niklas: Risk, a sociological theory, Walter de Gruyter, 1993. 

Kneer & Nassehi: Introduktion til teorien om sociale systemer, Hans Reitzel, 2006. 
Rasborg, Klaus: Sikkerhed, fare, risiko - et forsøg op en afklaring af den sociologiske risiko, i Risiko, politik og miljø i det moderne samfund, 1999. 

Roux-Dufort, Christophe: The Devil lies in Details! How Crisis Build up Within Organizations, Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 17, no.1, 2009.

Sidst opdateret den 05-02-2020