English   Danish

2020/2021  MA-MMFUO1090U  Strategisk praksis og implementering

English Title
Strategic Practicies and Execution

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for Master i forretningsudvikling
Kursusansvarlig
  • Søren Henning Jensen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
  • Organisation/Organisation
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 24-08-2020

Relevante links

Læringsmål
  • Den studerende skal kunne redegøre for og anvende relevante teorier, der forklarer strategisk praksis og implementering i en virksomheds kontekst.
  • Den studerende skal kunne identificere de relevante og nødvendige data, der kræves for at kunne foretage en grundig analyse af virksomhedens strategiske praksis og implementering.
  • Den studerende skal kunne præsentere praktiske anbefalinger til brug for en virksomheds strategiske praksis og implementering.
  • Den studerende skal kunne præsentere analyser af strategisk praksis og implementering i en given virksomhed på en struktureret og sammenhængende måde.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det eneste forudsætning for dette fag er en interesse for at forstå og arbejde med at udforme og implementere strategier fra et praktisk perspektiv. Det er en fordel, men ikke en forudsætning, hvis deltagerne har en grundlæggende forståelse for centrale begreber som fx strategisk ledelse, strategisk planlægning, konkurrencefordel, implementering, strategi eksekvering samt generiske strategiske værktøjer og modeller.
Prøve/delprøver
Strategisk praksis og implementering:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Sommer
Syge-/omprøve Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Omfang af skriftligt produkt: Max. 10 sider
Opgavetype: Essay
Varighed: Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen vil være en scenarie eksamen. Det er en skriftlig eksamen, men ikke i traditionel forstand. Deltageren får stillet en case, baseret på et presserende strategisk problem som en konkret virksomhed står over for. Med denne eksamensform sikres aktualitet og relevans. Den studerende bliver stillet en række spørgsmål, som logisk hænger sammen og bliver bedt om at besvare spørgsmålene i et format, der består af et resumé på max 2 sider sammen med op til 8 power point slides. Ideen er, at strategien er formuleret i resuméet og derefter udfoldes og uddybes i power point slidesene. Dette har til formål at skabe en god kobling til praksis og på en naturlig måde at inkludere et udførelseselement.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Strategi er nøglen til at sikre organisationers overlevelse og succes. Den er med til at forme og skabe konkurrencefordele for organisationer. Men strategi er også et ord, der ofte bruges uden tilstrækkelig præcision i hele organisationen. Og derfor lykkes det heller ikke altid at få gennemført og eksekveret strategiske planer.

 

Dette fag har til formål at styrke deltagernes kompetencer i at arbejde med strategisk praksis ud fra et solidt teoretisk fundament. Faget har til formål at bygge bro mellem strategi som et planlægnings- og analyseværktøj og bringe det sammen med den daglige strategiske praksis. Dette gøres ved at kigge på strategi som en særlig måde at tænke om og forstå organisationer på – og ikke blot som et sæt af værktøjer og metoder forbeholdt perioder med strategiskplanlægning, der ofte ikke er særlig godt forbundet med hverdagen i organisationer.

 

Udgangspunktet er en grundig introduktion til strategi og en bred gennemgang af de mest aktuelle hovedstrømninger, der adresserer den seneste udvikling inden for feltet. Dernæst behandles principperne for strategisk praksis og implementering, mens den sidste del af forløbet giver deltagerne mulighed for at reflektere over, præsentere og diskutere deres egne erfaringer med strategisk praksis og implementering. Igennem faget vil de studerende blive udsat for en lang række teorier, værktøjer og metoder samt konkrete cases, der vil illustrere de mange facetter og den kompleksitet, der er forbundet med at arbejde med strategi i praksis.

 

Vi vil også se på, hvordan teorier og værktøjer kan blive implementeret i praksis, hvordan strategier skal oversættes fra at være nedskrevet til at skulle implementeres, samt hvordan dette gøres på tværs af forskellige organisatoriske sammenhænge. Ved hjælp af denne tilgang forsøger vi at adressere nogle af de mulige udfordringer, der kan være forbundet med at arbejde med strategi i praksis.

Beskrivelse af undervisningsformer
Fagets undervisning vil være en kombination af forelæsninger, dialogbasseret undervisning centreret om praktiske cases og teoretiske pointer, gruppearbejde og med deltagelse fra relevante gæsteforelæsere.
Feedback i undervisningen
Mulighed for feedback.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 105 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen 0,5 timer
Sidst opdateret den 24-08-2020