English   Danish

2020/2021  KAN-CPSYO1621U  Forandringsledelse

English Title
Change Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
  • Kirstine Zinck Pedersen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organisation
  • Projekt- og forandringsledelse/Project and change management
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 14-12-2020

Relevante links

Læringsmål
Ved eksamen skal den studerende demonstrere evne til at:
  • Med udgangspunkt i kursuslitteraturen at identificere organisatoriske forandringsproblemstillinger i praksis
  • Foretage en teoretisk baseret analyse af en central forandringsproblemstilling og evt. afledte problemstillinger ved brug af teorier fra flere af kursets temaer
  • Diskutere og vurdere de anvendte teorier og deres analytiske potentiale
  • Diskutere og vurdere analysens resultater med henblik på at kunne udpege muligheder og begrænsninger for forandringsledelse i praksis
  • Udvise en høj grad af overblik over og forståelse for fagets pensum
Prøve/delprøver
Forandringsledelse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forår og Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Til reeksamen vil der blive udleveret ny case. Ligesom ved den ordinære prøve, udarbejdes den nye besvarelse indenfor rammerne af 72 timer og på maks. 10 sider.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen er en 72-timers skriftlig hjemmeopgave på maks. 10 sider. Opgaven baseres på en udleveret case, som de studerende forventes at analysere med udgangspunkt i konkrete spørgsmål og ved hjælp af teorier og litteratur fra pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget fokuserer på forandring som fænomen og på hvordan organisatorisk forandring kan forstås, analyseres og håndteres. Der introduceres til klassiske og nyere forandringsteorier, samt cases (via teksterne eller selvstændige minicases) som tager udgangspunkt i forskellige typer af forandringsprocesser. I undervisningen fokuserer vi både på, at diskutere fagtermer og begreber, og på at sætte disse ind i en praksisnær sammenhæng (både med henblik på teoretisk informeret analyse og praksis). Vi arbejder på den ene side med specifikke årsager til organisationsforandringer fx fusioner, downsizing, introduktion af ny teknologi og på den anden side med bredere forandringstemaer såsom udvikling af identitet i organisationen, lederens udfordringer i arbejdet med at initiere og implementere forandringsprocesser, og mennesket i forandringsprocessen – herunder modstand mod forandring. Fagets mål er at øve de studerendes blik for forskellige typer af forandringer og forandringsproblematikker og evne til at anlægge en reflekterende, analytisk tilgang til organisatorisk forandring.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen forløber som storhold i en kombination af holdundervisning, gruppearbejde, diskussioner, øvelser og feedback sessioner.
Feedback i undervisningen
Der gives løbende feedback i undervisningen fra både undervisere og medstuderende i forbindelse med øvelser, diskussion og studenteroplæg.

Faget afsluttes desuden med en eksamensforberedende feedback workshop, hvor de studerende i grupper træner brug af kursuslitteratur i forbindelse med en konkret forandringscase. Dagen indeholder case-arbejde, præsentationer og feedback sessioner.

Studenterarbejdstimer
Undervisning 36 timer
Feedback workshop 8 timer
Eksamensopgave 72 timer
Forberedelse til undervisning og eksamen 90 timer
Foreløbig litteratur

 

  • Kompendium og download (fremgår af lektionsplan) 
Sidst opdateret den 14-12-2020