English   Danish

2021/2022  BA-BPROO2040U  Projekt-porteføljestyring

English Title
Project-portfolio-management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår, Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
  • John Christiansen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organisation
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 23-06-2021

Relevante links

Læringsmål
  • Kunne diskutere relationen mellem porteføljestyring og virksomheds strategi, og forskellige måder at tænke strategi på.
  • Redegøre for udfordringerne med ledelse og styring af mange projekter og allokeringen af ressourcer til disse.
  • Kunne diskutere ledelsesmæssige udfordringer ved at anvende de forskellige ledelsesmetoder og værktøjer.
  • Kunne diskutere hvorledes et konstruktionsperspektiv på porteføljeledelse adskiller sig fra et traditionelt styrings-perspektiv og betydningen for hvorledes porteføljeledelse udøves.
  • Kunne argumentere for valget af forskellige metoder og ledelsesværktøjer i forhold til forskellige virksomhedsmæssige situationer og syn på ledelse.
Prøve/delprøver
Projekt- porteføljestyring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 3-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende skal sammen med sin semestergruppe udarbejde en kort synopsis (max. 5 sider) der danner udgangspunkt for dialogen til den gruppebaserede eksamen.  

 

Vær opmærksom på følgende ved syge/omprøven:

Den studerende trækker et spørgsmål, dette spørgsmål kan være fra hele pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset kan groft sagt opdeles i fire dele. Første del relaterer projekter, projektledelse og styring til strategiske overvejelser og modeller.  Herunder hvorledes projekt-porteføljestyring har relationer til organisationens strategi men også til forskellige måder at tænke strategi på. Anden del af kurset introducerer en række metoder og kalkuler til dimensionering og balancering af virksomheders projekt-portefølje. Tredje del af kurset introducerer et kritisk perspektiv på ledelsesværktøjer og kalkuler og et alternativt (konstruktions) syn på hvad ledelse kan være, i forhold til de to første dele af kurset. Den sidste del af kurset omfatter interaktive gruppebaserede øvelser og prøveeksamen.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Blanding af lektioner, dialoger, gruppebaserede dialoger og øvelser samt feedback til suderende undervejs.
Feedback i undervisningen
Kommentarer og feedback i forbindelse med forelæsninger, mindre øvelser med feedback og kommentarer, samt gruppebaserede øvelser og diskussioner med feedback. Der afvikles en artikelbørs med en gruppebaseret forelæsning hvor der gives feedback. Der afvikles en gruppebaseret prøveeksamen med kommentarer til gruppens medelemmer.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 56 timer
Forberedelse 120 timer
Øvelser undervejs i forløbet og i grupper 30 timer
Foreløbig litteratur

Indikativ literaturliste. Endelig litteratur fremgår af lektionsplanen.

Cooper, Robert G., Scott J. Edgett, and Elko J. Kleinschmidt. Portfolio Management for New Products. 2nd ed. Cambridge, MA: Perseus Publishing, 2002.

Burgelman, R. A. (1984), Designs for corporate entrepreneurship in established firms, California Management Review, vol 16, no 3.

Christiansen, J.K. (2003), Projekter, usikkerhed, risiko og valg af styringsværktøjer, Projektstyringens problemer og værktøjer, 1993. 2. udgave.

Christiansen, J. K., & Varnes, C. (2008), From models to practice: Decision making at portfolio meetings. International Journal of Quality and Reliability Management, 25(1), 87-101.

Christiansen, J. K., & Varnes, C. (2009), Formal Rules in Product Development: Sensemaking of Structured Approaches, J PROD INNOV MANAG 2009;26:502–519

Dijksterhuis, A., Bos, M. W., M. W., Nordgren, L. F, L. F., & Baaren, R. (2006). On making the right choice: The deliberation-without-attention effect. Science, 311(5763), 1005-1007. doi:10.1126/​science.1121629

Hooge, S., & Hatchuel, A. (2008). Value indicators and monitoring in innovative PDM: A grounded approach. In Proceedings of XVE International Product Development Management Conference.

LaBrosse, M. (2010), Project-portfolio management. Empl. Rel. Today, 37: 75–79.

MacMillan, I.C. & McGrath, R.G (2002), Crafting R&D project portfolios, Research * Technology Management, September-October 2002

Meskendahl S., (2010). The influence of business strategy on project portfolio management and its success — a conceptual framework, International Journal of Project Management, 28 (8) pp. 807–817.

Mintzberg, H. (1987). The strategy concept 1: Five p's for strategy, California Management Review.

Mintzberg, H. (1987). The strategy concept II: Another look at why organizations. California Management Review, 30(1), 25

Müller, R., Martinsuo, M., Blomquist, T., (2008). Project portfolio control and portfolio management performance in different contexts. Project Management Journal, 39 (3), 28–42.

Olsson R., (2008) Risk management in a multi-project environment: An approach to manage portfolio risks, International Journal of Quality & Reliability Management, 25 (1), pp.60 - 71

Shollo A., Constantiou I., (2013). The interplay of evidence and Judgment Devices in the IT project prioritization process, European Conference on Information Systems.

Shotter, J. (2005). 'Inside the moment of managing': Wittgenstein and the everyday dynamics of our expressive-responsive activities. Organization Studies, 26(1), 113-135. Retrieved from WorldCat

Shotter (2006), Understanding Process From Within An Argument for 'Withness'-Thinking 2005, Organization Studies 27(4): 585–604

Unger, B. N. (2012). The three roles of a project portfolio management office: Their impact on portfolio management execution and success. International journal of project management: the journal of The International Project Management Association.

Sidst opdateret den 23-06-2021