English   Danish

2021/2022  BA-BPSYO1732U  Kvalitative metoder

English Title
Qualitative Research Methods

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Dorte Madsen - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
  • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 28-06-2021

Relevante links

Læringsmål
  • Reflektere over problemformuleringens udvikling og rolle i projektforløbet.
  • Gøre rede for de kvalitative undersøgelsesmetoder, faget har introduceret til.
  • Reflektere over de enkelte metoders muligheder og begrænsninger i forhold til andre metoder.
  • Diskutere metodernes anvendelighed i forhold til at undersøge konkrete empiriske cases.
  • Gøre rede for databehandling og reflektere over dertil passende analysestrategier
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
BA-BPSYO1531U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give de studerende indsigt i og en vis erfaring med kvalitative undersøgelsesmetoder, så de selvstændigt kan gennemføre en  empirisk undersøgelse og reflektere kritisk over konsekvenserne af deres metodevalg. 

I undervisningen vil de studerende blive introduceret til kvalitative forskningsdesigns, kvalitative dataindsamlingsmetoder samt kvalitetskriterier for kvalitativ metoder. Der lægges i undervisningen vægt på at give de studerende konkret erfaring med kvalitative metoder gennem oplæg og praktiske øvelser - og med hvordan kvalitative data kan behandles og analyseres. Faget vil fortrinsvis introducere de grundlæggende kvalitative dataindsamlingsmetoder: Det individuelle forskningsinterview, fokusgruppe interviewet, observation samt dokumentanalyse.

Beskrivelse af undervisningsformer
Blended learning i form af oplæg og øvelser/workshops af forskellig art, fx korte videoforelæsninger; primært tilstedeværelsesundervisning.
Feedback i undervisningen
Feedback foregår på Feedback Workshops, der er koordineret med faget i Arbejds- og Ledelsespsykologi.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger og oplæg 32 timer
Feedback Workshops 12 timer
Læsning af pensum 164 timer
Foreløbig litteratur

Endelig lektionsplan med oversigt over pensum uploades til Canvas i starten af august måned. Der skal ikke indkøbes hverken pensumbøger eller kompendium til faget. Alle tekster bliver tilgængelige på Canvas.

 

Sidst opdateret den 28-06-2021