English   Danish

2021/2022  DIP-D1FMV5011U  Bæredygtig udvikling

English Title
Sustainable Development

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
 • Steen Vallentin - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
 • CSR og bæredygtighed/CSR and sustainability
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 01-07-2021

Relevante links

Læringsmål
Ved kursets afslutning vil de studerende:
 • Have overblik over de vigtigste teorier, begreber og rammeværk for bæredygtighed og CSR
 • Have forståelse for strategiske muligheder og risici med fokus på, hvordan man kan skabe forretningsmæssig værdi med bæredygtighed og CSR
 • Have forståelse for de muligheder og udfordringer der er forbundet med at levere på FN’s Verdensmål og klimalovens klimamål
 • Forstå arbejdet med bæredygtighed og CSR som en organisatorisk proces og kunne relatere procesperspektivet til egne praksiserfaringer
 • Have en bedre forståelse af de ledelsesmæssige og kommunikative aspekter af bæredygtighed og CSR
 • Have værktøjer og idéer til arbejdet med bæredygtighed og CSR i egen organisation/ virksomhed
Prøve/delprøver
Bæredygtig udvikling:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I en tid præget af klimaforandringer, klimakrise, miljødebat og FN’s Verdensmål er bæredygtighed blevet et uomgængeligt anliggende for virksomheder og andre organisationer. Dette kursus klæder deltagerne på til bedre at forstå den seneste udvikling og de grundlæggende problemstillinger inden for bæredygtighed og CSR (corporate social responsibility). Deltagerne vil få lejlighed til at bringe egne erfaringer i spil og arbejde med problemstillinger i relation til egen organisation og/eller branche.

Beskrivelse af undervisningsformer
Holdundervisning. Valgfaget udbydes både som fremmøde og onlinehold, hvis antal tilmeldte er tilstrækkelige.
Feedback i undervisningen
Løbende feedback fra underviser
Studenterarbejdstimer
Undervisning (forelæsninger, øvelser, cases mm.) 30 timer
Forberedelse (videoer, quizzer og forberedelse til eksamen 94 timer
Sidst opdateret den 01-07-2021