English   Danish

2021/2022  DIP-DHDVV7007U  Strategisk Kontrahering

English Title
Strategic Contracting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Kim Østergaard - CBS Law
Kursusadministration: hdk@cbs.dk
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Strategi/Strategy
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 29-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal overordnet kunne arbejde strategisk med kontrakter i krydsfeltet mellem jura og økonomi
 • demonstrere et overordnet overblik over retsområdet ved at identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog
 • udvælge, formulere, og diskutere eksempler, der er tilstrækkeligt komplekse til at vise den studerendes forståelse af fagets retlige problemstillinger
 • identificere juridiske problemstillinger i konkrete eksempler, og Juridisk at argumentere for løsning af problemstillingen samt foreslå foranstaltninger til at imødekomme retsstridigheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling;
 • forstå og anvende økonomiske teorier, der kan kvalificere juraen generelt og kommercielle kontrakter specielt.
 • Løse prækontraktuelle problemstillinger, herunder udvælge de bedste samarbejdspartnere med lavest mulige søgeomkostninger
 • forstå betydningen og vigtigheden af ’strategisk fit’
 • Løse postkontraktuelle problemstillinger med henblik på at skabe incitamentsforenelighed og relationsrente • sikre økonomisk hensigtsmæssig risikodeling de kontraktuelle parter imellem
 • Opnå kendskab til forskellige proaktive kontraktinstrumenter som forebygger eller forhindrer eskalering af tvister mellem parterne
 • forstå hvordan optimal vidensdeling opnås mellem samarbejdsparter
Prøve/delprøver
Strategisk kontrahering:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår og Efterår
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamensspørgsmålet tager udgangspunkt i ét centralt tema i strategisk kontrahering

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Strategisk kontrahering adresserer spørgsmålet om, hvad der afgør, om virksomheder (men også offentlige og selvejende organisationer) bør kontrahere på strategisk eller konventionel vis – eller en kombination heraf. I besvarelsen af dette spørgsmål anvendes økonomisk teori til at kvalificere den måde, hvorpå virksomheden skal kontrahere. Faget sætter fokus på kontraktrelationen på det organisatoriske niveau. Der analyseres kontraktrelationer med særlig henblik på IT-Kontrakter og sundhedsvidenskabelige forskningssamarbejder. De forskellige kontrakttyper inddrages med henblik på at identificere, hvorledes bl.a. ressourcekomplementaritet og mulighed for incitamentsforenelighed gennem relationsspecifikke investeringer kan medvirke til at kvalificere, hvorvidt kontrahenterne skal anvende teorirammen inden for strategisk kontrahering eller kontrahere på konventionel vis.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foregår i form af forelæsninger, øvelser, vejledning, diskussioner, studenterpræsentationer samt opgavedrøftelser.
Feedback i undervisningen
De studerende får løbende feedback på deres evne til at reflektere over strategisk kontrahering i undervisningen samt i forbindelse med vejledningen. Dette sker mundtligt i undervisningen gennem gruppe- og plenumdiskussioner, cases, fremlæggelser mv. Hvis de studerende deltager aktivt i undervisningen får de mest ud af fagets feedback.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 16 timer
Forberedelse til forelæsninger og vejledning 140 timer
Vejledning 8 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkt: Onsdag i uge 36, 37, 38 og 39 kl. 9.50 - 17.00

Foreløbig litteratur

Der udfærdiges et kompendium til faget 

Sidst opdateret den 29-06-2021