English   Danish

2021/2022  KAN-CCMAV1015U  Accounting Information Systems

English Title
Accounting Information Systems

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Jeanette Willert - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
  • Informationsteknologi/Information technology
  • Ledelse/Management
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 03-08-2021

Relevante links

Læringsmål
Målet med faget er, at de studerende efter forløbet af faget Accounting Information Systems kan:
  • Analysere og argumentere for sammenhænge mellem virksomheders værdikæde, infrastruktur og opbygningen af Accounting Information Systems
  • Forklare og anvende data flow charts og databaser
  • Forklare, udvælge og applicere interne, IT- samt forretningskontrolprocedurer og systemer
  • Forklare, diskutere og reflektere over indhold, opbygning og anvendelse af registreringssystemer, som virksomheder benytter til styring, kontrol og risikosikring
  • Forklare og diskutere kontroller og revision i Accounting Information Systems
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget forudsætter viden på niveau med grundlæggende regnskabsvæsen.
Prøve/delprøver
Accounting Information Systems:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Såfremt antallet af eksaminander tilsiger det kan prøven omlægges til en 20 minutters mundtlig eksamen (inkl. votering, karaktergivning og feedback) uden forberedelse og med deltagelse af en bi-eksaminator.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at bibringe de studerende en uddybende forståelse for de muligheder, som moderne informationsteknologi giver i relation til at mindske risici, øge effektivitet samt til at udarbejdelse af regnskabs- og ledelsesinformation. Faget indeholder en beskrivelse af virksomhedens enkelte forretningsprocesser og hvilke informationssystemer, som kan håndtere disse. Systemernes evne til at forbedre styring, kontrol og risikosikring indgår ligeledes i faget. Dette danner grundlag for behandling af de muligheder, som de enkelte delsystemer hver for sig og sammen giver i relation til optimering, risikominimering og udarbejdelse af relevant, troværdig og tidstro regnskabs- og ledelsesinformation. Endvidere er formålet med faget at bibringe de studerende en forståelse for den interne kontrol af virksomhedens regnskabs- og ledelsesinformationssystemer.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget tager med udgangspunkt i lærebogen fat i relevante teoretiske og praktiske forhold, som vil blive gennemgået med oversigtsforelæsninger samt diskussioner og løsning af diverse problemstillinger inden for fagområdet. Desuden kan undervisningen også indeholde en workshop eller besøg af gæsteforelæsere, der beskæftiger sig med design og brug af accounting information systems.
Feedback i undervisningen
Skriftlig og mundtlig feedback på en besvarelse af en frivillig afleveringsopgave. Derudover diskuteres opgaver og case-problemstillinger i undervisningen, hvor underviser giver feedback. Sluttelig er der online quizzer med løsninger.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse 120 timer
Eksamen 56 timer
Foreløbig litteratur

Bog:

Accounting Information Systems af  James Hall

Forlag: Cengage Learning, Inc

Udgivet: 2018

Format: Hardback, Sider: 816

Udgave: 10

ISBN: 9781337619202

 

Samt alt materiale som ligger på Canvas

Sidst opdateret den 03-08-2021