English   Danish

2021/2022  KAN-CCMVV1734U  Sociale medier og organisationer

English Title
Social media and organizations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Peter Holdt Christensen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organisation
 • Organisational behaviour/Organisational behaviour
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 15-02-2021

Relevante links

Læringsmål
Ved eksamen skal den studerende på selvstændig vis:
 • Ud fra relevante dele af pensum forklare hvordan og hvorfor sociale medier påvirker organisationer.
 • Anvende relevante dele af pensum til at identificere og analysere konkrete muligheder og udfordringer ved sociale medier i organisationer.
 • Anvende relevante dele af pensum til at give anvisninger til hvordan konkrete muligheder og udfordringer ved sociale medier i organisationer bedst muligt håndteres.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Grundlæggende organisationsteoretisk forståelse.
Prøve/delprøver
Sociale medier og organisationer:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 2 uger til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Sociale medier har i de seneste år ikke alene fået større indflydelse på vores hverdag, men også på hvordan arbejde organiseres og udføres. I faget udforsker vi hvordan sociale medier forstået som et nyt vilkår for arbejdspladser producerer hvad der er blevet betegnet som mere åbne organisationer hvor der i forhold til bl.a. klassiske bureaukratier er mere kommunikation, inddragelse og udvikling. Disse åbne organisationer har dog også ulemper, og faget fokuserer derfor på fordele og ulemper ved sociale medier som et nyt vilkår for organisationer.

 

Fx ændrer sociale medier de måder kolleger interagerer på, mulighederne for at ansatte på arbejdspladsen kan ytre sig, og kan give en masse spildtid i form af privat brug af sociale medier i arbejdstiden. Derudover giver sociale medier eksterne interessenter mulighed for i langt højere grad end tidligere at ytre sig om, og derfor blande sig i, hvordan arbejdsopladsen bør opføre sig.

 

Udover at definere hvad sociale medier er, analyserer og diskuterer faget konsekvenserne ved sociale medier som et nyere vilkår for organisationer ud fra seks temaer, som i nogen grad er påvirket af hinanden:

 

1. Den åbne organisation. Sociale medier inviterer til deltagelse på helt andre måder end fx analoge møder. Denne åbenhed skaber andre måder at koordinere og motivere på, og kan bl.a. betragtes som en markant revolution af klassiske organisatoriske processer og strukturer.

 

2. Vanedannende. Sociale medier som fx Facebook og Twitter er stærkt vanedannende, hvilket fører til at mange mennesker i løbet af en arbejdsdag bruger meget tid på sociale medier uden at dette er relevant for arbejdet. I nogle tilfælde kan det ligefrem være skadeligt for arbejdet. 

 

3. Grænseoverskridende. Sociale medier nedbryder grænsen mellem arbejdet og fritiden, hvilket kan skabe behov for retningslinjer for hvor ofte ansatte i løbet af arbejdsdagen må anvende sociale medier til privatbrug.

 

4. Kommunikationsmønstre. Sociale medier på arbejdsplasen - som fx interne blogs - skaber muligheder for en friere dialog end traditionelt topstyret kommunikation, hvilket bl.a. understøtter ansattes muligheder for at ytre eventuel utilfredshed.

 

5. Interaktionsmønstre. Derudover giver sociale medier muligheder for at interagere på nye måder, hvilket forskningen bl.a. har understreget gavner samarbejde og videndeling. Noget tyder dog på, at sociale medier ikke fuldt ud kan erstatte ansigt-til-ansigt interaktioner.

 

6. Kriseledelse. Sociale medier ændrer ikke kun kommunikationsmønstre indenfor organisationer, men gør det også muligt for alle konstant at forholde sig til - fx føle sig krænket af - hvad organisationen gør, hvilket kræver at organisationer risikerer at befinde sig i shitstorms, som nødvendiggør et kriseberedskab. 

 

Dermed giver kurset en forskningsbaseret forståelse af, hvordan sociale medier understøtter og udfordrer organisatoriske aktiviteter.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen afvikles over 11 uger. Undervisningen i den første og sidste uge foregår som tilstedeværelsesundervisning, mens de øvrige forelæsninger foregår online.
Feedback i undervisningen
Der gives feedback på en frivillig skriftlig opgave. Opgaven vil typisk være et tidligere eksamensspørgsmål, og opøver derfor evnen til at anvende og reflektere over relevante dele af pensum.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 100 timer
Undervisning 30 timer
Eksamen 76 timer
Yderligere oplysninger

Faget er ikke et redskabsfag, og fokuserer derfor ikke på hvordan sociale medier fx anvendes til markedsføring. Derimod fokuserer faget på hvordan sociale medier påvirker de måder mennesker i organisationer bl.a. kommunikerer, arbejder sammen og er opmærksomme på organisationens omgivelser.

Foreløbig litteratur

Pensum består af to grundbøger og en række akademiske artikler. Artiklerne kan tilgås via CBS Library. Den foreløbige litteratur er:

 

Grundbøger:

Christensen, P.H. (2018). Kig op! Undervisning uden et blåt skær. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

Turco, C.J. (2016). The conversational firm. Rethinking bureaucracy in the age of social media. New York: Columbia University Press.

 

Akademiske artikler

 1. Baptista, J., A.D. Wilson, R.D. Galliers og S. Bynghall (2017). Social media and the emergence of reflexiveness as a new capability for open strategy. Long Range Planning, 50: 322-336.

 2. Bundy, J. og M.D. Pfarrer (2015). A burden of responsibility: The role of social approval at the onset of a crisis. Academy of Management Review, 40 (3): 345-369.

 3. Christensen, P.H. og N.J. Foss (2020). Present-but-online: How mobile devices may harm purposeful co-presence in organizations (and what can be done about it). European Management Journal.

 4. Dane, E. (2018). Where is my mind? Theorizing mind wandering and its performance-related consequences in organizations. Academy of Management Review, 43 (2): 179-197.

 5. Haas, M.R., P. Criscuolo og G. George (2015). Which problems to solve? Online knowledge sharing and attention allocation in organizations. Academy of Management Journal, 58 (3): 680-711.

 6. Hinds, P. J. og C. D. Cramton (2014). Situated coworker familiarity: How site visits transform relationships among distributed workers. Organization Science, 25 (3): 794-814.

 7. Lambret, C.V. og E. Barki (2017). Social media crisis management: Aligning corporate response strategies with stakeholders’ emotions online. Journal of Contingencies and Crisis Management, 26: 295-305.

 8. Leonardi, P.M. (2018). Social media and the development of shared cognition: The roles of network expansion, content integration, and triggered recalling. Organization Science, 29 (4): 547-568.

 9. Mazmanian, M., W.J. Orlokowski og J. Yates (2013). The autonomy paradox: The implications of mobile email devices for knowledge professionals. Organization Science, 24 (5): 1337-1357.

 10. Meyrowitz, J. (1989). The generalized elsewhere. Critical Studies in Mass Communication. 6 (3): 326-334.

 11. McFarland, L.A. Ployhart, P.E. (2015). Social media: A contextual framework to guide research and practice. Journal of Applied Psychology, 100 (6): 1653-1677.

 12. Metiu, A. og N.P. Rothbard (2013). Task bubbles, artifacts, shared emotion, and mutual focus of attention: A comparative study of the microprocesses of group engagement. Organization Science, 24 (2): 455-475.

 13. Misra, S., L. Cheng, J. Genevie og M. Yuan (2016). The quality of in-person social interactions in the presence of mobile devices. Environment and Behavior, 48 (2): 275-298.

 14. O’Donnell, S. og L.H. Epstein (2019). Smartphones are more reinforcing than food for students. Addictive Behaviors, 90: 124-133.

 15. Stanko, T.L. og C.M. Beckman (2015). Watching you watching me: Boundary control and capturing attention in the context of ubiquitous technology use. Academy of Management Journal, 58 (3): 712-738.

 16. Toubiana, M. og C. Zietsma (2017). The message is on the wall? Emotions, social media and the dynamics of institutional complexity. Academy of Management Journal, 60 (3): 922-953.

Sidst opdateret den 15-02-2021