English   Danish

2021/2022  KAN-CCMVV1903U  Strategi og kontrakter

English Title
Strategy and Contract Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Henrik Lando - CBS Law
Primære fagområder
  • Supply chain management og logistik/Supply chain management and logistics
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 15-02-2021

Relevante links

Læringsmål
Målet med faget er, at den studerende efter undervisningsforløbet i faget kan
  • Fastlægge hensigtsmæssige strategier for kontraktforhandling
  • Koncipere en kontrakts incitamenter med øje for deres positive og negative effekter
  • Koncipere kontrakter så de passer ind i virksomhedens strategi
  • Styre et kontraktligt samarbejde effektivt ved brug af moderne metoder og processer
Prøve/delprøver
Strategi og kontrakter:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende trækker et spørgsmål vedrørende mindst et af læremålene. Under forberedelsen forbereder den studerende besvarelsen af dette spørgsmål. Eksaminationen tager da udgangspunkt i dette læremål, hvorefter samtalen vil kunne komme ind også på andre læremål. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

At kunne koncipere og forhandle kontrakter og styre samarbejder ved hjælp af kontrakter er en efterspurgt kompetence i erhvervslivet og i det offentlige. Fagets formål er at give den studerende kendskab til den klassiske kontraktteori og til den moderne, der inddrager adfærdsøkonomisk teori. Kurset er praksis nært ved at inddrage teori og  moderne praksis vedrørende kontraktstyring af komplekse samarbejder. Formålet er at give den studerende et overblik, der gør det muligt at  forhandle og koncipere kontrakter samt i praksis styre et kontraktligt samarbejde på en hensigtsmæssig måde, herunder på en måde der tilgodeser virksomhedens overordnede strategi. 

Undervisningen skifter mellem teori, eksperimenter og eksempler fra praksis. I en afsluttende case, udarbejdet i samarbejde med Rambøll, skal de studerende angive, hvordan kontrakten bedst konciperes, og efterfølgende styres vha. moderne principper for kontraktstyring (contract management). 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen vil i vid udstrækning finde sted som forelæsninger men under forelæsningerne vil de studerende ikke sjældent skulle løse opgaver i grupper. E-learning vil indgå i nogen grad, f.eks kahoots.
Feedback i undervisningen
Undervisningen inddrager eksempler og cases, der forberedes af de studerende og hvor der dernæst gives umiddelbart feedback i undervisningen. Der indgår særligt en case, hentet fra en virksomheds praksis, hvor de studerende angiver mulige strategier, der dernæst evalueres af virksomheden. En kahoot quiz indgår også til afprøvning af væsentlige pointer i gennemgangen af det teoretiske fundament. .
Studenterarbejdstimer
Undervisning 32 timer
Studenterforberedelse 141 timer
Eksamensforberedelse 30 timer
Yderligere oplysninger

 

Kurset hører først og fremmest ind under emnerne kontrakteori og adfærdsøkonomi.

Foreløbig litteratur

Battigalli, P., & Maggi, G. (2002). Rigidity, discretion, and the costs of writing contracts. American Economic Review, 92(4), p. 798 -802.

Bretan, H og Lando, H.: The Business Impera-

tives of Speed to Contract:  Changing the Mindset in Drafting and Negotiating Business-to-Business 

Contracts. Arbejdspapir. 

Doz, Y. L. (1987). Technology partnerships between larger and smaller firms: Some critical issues. 

International Studies of Management & Organization, 17(4), 31–57. 

Frydlinger, Hart and Vitaset: A new approach to 

contracts, Harvard Business Review, September/October, 2019.  

Hendrikse, G. (2003). Economics and management of organizations: co-ordination, motivation and strategy. McGraw-Hill. p. 106-22 samt p. 289-303. 

IACCM (Tim Cummins): Contract and Commercial Management: Role and Direction, May 2019. 

Klein, B. (1996). Why hold‐ups occur: the self‐enforcing range of contractual relationships. Economic Inquiry, 34(3), 444–463.   

Lando, Henrik og Norden, Gunnar: Note om Coase-teoremet. Undervisningsnote.  

Lando, Henrik: How to allocate risk in a large construction project. Undervisningsnote. p 5-48.   

Lando, Henrik. Note om Charness-artikel. Under-visningsnote.

Murnighan, J. K., Babcock, L., Thompson, L., & Pillutla, M. (1999). The information dilemma in 

negotiations: Effects of experience, incentives, and integrative potential. International Journal of Conflict Management, 10(4). p.  

Poppo, L., & Zenger, T. (2002). Do formal contracts and relational governance function as substitutes or complements? Strategic Management Journal, 23(8). p. 707-713. 

Rabin M. (1993). Incorporating Fairness into Game Theory and Economics, The American Economic Review , Vol . 83 , No . 5 ( Dec ., 1993 ), pp . 1280-1284. 

 

Sidst opdateret den 15-02-2021