English   Danish

2021/2022  KAN-CJURO2002U  Juridisk og Strategisk Spilteori

English Title
Legal and Strategic Game Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
 • Kalle Johannes Rose - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Strategi/Strategy
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 30-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Faget er et økonomisk fag, der betragter juridiske problemstillinger ud fra spilteori. Den studerende skal kunne:
 • Vise en dybdegående forståelse for anvendt spilteori
 • Anvende spilteoretiske koncepter til at analysere incitamenter og handlinger for agenter og institutioner
 • Anvende spilteoretiske koncepter til at analysere effecten af juridiske reglers implementering, eksempelvis relateret til oplysningspligter, kollektive handlinger og forhandling
 • Forstå og anvende spilteoretiske koncepter under symmetrisk og asymmetrisk information
 • Identificere de relevante spilteoretiske koncepter og rammer, som er væsentlige ved forskellige strategiske beslutninger
 • Forstå vigtigheden af antagelser indenfor spilteorien og begrænsningen, der relaterer sig til disse indenfor specifikke problemstillinger
Forudsætninger for at deltage i kurset
Ha(jur), bachelor i jura eller økonomi, samt grundlæggende forståelse for anvendt spilteori.
Prøve/delprøver
Juridisk og Strategisk Spilteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Se my.cbs.dk for formaliaregler.
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset fokuserer på en række juridiske problemstillinger i en spilteoretisk kontekst med fokus på de strategiske overvejelser og metoder agenter og virksomheder kan stå overfor. Der vil være fokus på forhandling, kooperative og ikke-kooperative problemstilinger, oplysningspligter og hemmeligholdelse, kollektive handlinger, samt signalering- og screening spil.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen vil bestå af traditionelle forelæsninger samt øvelser, samt mulighed for diskussionsfora mv.

Det forventes at de studerende er forberedt før alle forelæsninger og deltager aktivt i undervisningen.

Der vil være delelementer, videoer guides mv. som forekommer i et rent online miljø.
Feedback i undervisningen
De studerende vil løbende få feedback for deres evne til at reflektere over pensum i undervisningen. Dette sker mundligt i undervisningen gennem gruppe- og plenumdiskussioner, cases, fremlæggelser mv. Hvis de studerende deltager aktivt i undervisningen får de mest ud af fagets feedback.

Halvvejs i undervisningen vil der være en Mid-Term evaluation, hvor de studerende kan give input til underviserne og underviserne giver feedback til de studerende om deres indsats, forståelse for pensum, aktivitetsniveau mv.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 32 timer
Forberedelse 140 timer
Eksamensforberedelse 34 timer
Sidst opdateret den 30-06-2021