English   Danish

2022/2023  DIP-D1FMV5016U  Supply Chain Management

English Title
Supply Chain Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
  • Kim Sundtoft Hald - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Strategi/Strategy
  • Supply chain management og logistik/Supply chain management and logistics
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 28-03-2022

Relevante links

Læringsmål
Ved prøven skal den studerende med udgangspunkt i fagets pensum kunne:
  • Demonstrere overblik over, samt viden om performance drevet ledelse og styring af processer og forsyningskæder.
  • Demonstrere overblik over, viden om, samt kunne anvende de forskellige modeller og teorier, der er omfattet af pensum.
  • Identificere, analysere og problemløse med baggrund i en velargumenteret brug af fagets begreber, metoder, teorier og modeller.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det anbefales, at du har kendskab til de 2 obligatoriske fag Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse og Virksomhedens økonomiske planlægning for at få det fylde udbytte af undervisningen.
Prøve/delprøver
Supply Chain Management:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår og Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget Supply Chain Management giver den studerende viden indenfor performance drevet ledelse og styring af processer og forsyningskæder. Faget anlægger således en resultat- og beslutningsorienteret vinkel på supply chain management. Det er målet, at den studerende med et sådant kendskab sættes i stand til at identificere og analysere forbedringspotentialer i processer og forsyningskæder. Det er ligeledes målet, at den studerende sættes i stand til at gennemføre konkrete strategiske- og taktiske beslutningsforberedende analyser, der vedrører design og eksekvering af processer og forsyningskæder.

 

Faget tager afsæt i en introduktion til begrebet supply chain management samt analyse, valg og formulering af supply chain strategi. Et andet hovedtema i faget er supply chain performance. Faget omfatter også en række lektioner der anlægger en beslutningsorienterede vinkel på styringen af produktets/serviceydelsens vej gennem forsyningskæden. Konkret omhandler disse lektioner blandt andet lagerstyring, produktionsstyring og indkøbsstyring.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget anvender Blended Learning. Der anvendes derfor en kombination af understøttende forberedelse og opfølgning ved hjælp af online elementer så som quizzes og videoer, korte oversigtsforelæsninger, dialogbaseret problemløsning, case-analyse og øvelser. Formålet med undervisningsformen er således, at faget har en høj deltageraktivitet og et anvendelsesorienteret sigte.

Faget udbydes også som et 100% onlinefag.
Feedback i undervisningen
I fremmødeundervisningen gennem dialog om teori og cases samt gennem skriftlig opgaveløsning via læringsplatform (Learn-forum) som synliggøres og kommenteres af medstuderende og underviser.

Feedback i læringsrummet før og efter fremmødeundervisningen gennem learn quizzes hvor der ved gennemførelse automatisk gives feedback på besvarelsen. Opgaver hvor vejledende løsninger efterfølgende gøres tilgængelige.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 28 timer
Forberedelse, eksamen mv. 110 timer
Sidst opdateret den 28-03-2022