English   Danish

2022/2023  KAN-CKOMO1046U  Strategi og kommunikation

English Title
Strategy and Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, MSc
Kursusansvarlig
 • Lars Thøger Christensen - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 10-02-2022

Relevante links

Læringsmål
 • Forklare og diskutere fagets begreber, teknikker, modeller, processer, teorier og perspektiver
 • Anvende fagets begreber, teknikker, modeller, processer, teorier og perspektiver til at identificere og analysere konkrete strategiske og kommunikative problemer samt udvikle løsninger herpå
 • Redegøre for teoretiske og praktiske sammenhænge mellem virksomheders forretnings- og kommunikationsstrategier
 • Være i stand til at forholde sig kritisk refleksivt til fagets begreber, teknikker, modeller, processer, teorier og perspektivernes forudsætninger, muligheder og begrænsninger
 • Evne til selvstændigt at forholde sig nøgternt og distanceret til konkrete kommunikationsstrategier og løsninger fra virksomheder, således at disses selvforståelse ikke reproduceres ukritisk
Prøve/delprøver
Strategi og Kommunikation:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Hjælpemidler: Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Beskrivelse af eksamensforløbet

For syge-/omprøven gælder følgende: Den studerende trækker et teoretisk spørgsmål fra pensum. I forbindelse med eksaminationen lægger den studerende ud med sit bud på det givne spørgsmål og derefter stilles der uddybende spørgsmål til oplægget samt andre dele af pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give en grundig teoretisk og praktisk forståelse af strategisk kommunikation med afsæt i strategi, organisationsteori, public relations, marketing og management med henblik på at bibringe de studerende en nøgtern og kritisk forståelse af, hvorledes man arbejder strategisk med virksomhedens kommunikation, hvordan man kommunikerer mere effektivt og hvorledes forskellige kommunikationsmåder har mulighed for at præge en organisation og dens forhold til omverden.

Beskrivelse af undervisningsformer
I forelæsningerne præsenteres overordnede problemstillinger og lægges op til diskussioner af koncepter, forudsætninger og teoretiske/praktiske perspektiver.

I øvelserne arbejdes der case-baseret på mindre hold. Det forventes, at den studerende (som del af gruppe) kan stille op til mindst en præsentation på holdet.
Feedback i undervisningen
Feedback til de studerende leveres i flere forskellige sammenhænge og formater:
1) I øvelsestimer, hvor de studerende selv laver oplæg, hvor deres forståelse af centrale begreber testes og kommenteres direkte af såvel medstuderende som underviser.
2) I forlæserens træffetid, hvor eventuelle tvivl og misforståelser kan håndteres face-to-face.
3) I forbindelse med eksamen, hvor der gives mundtlig feedback på besvarelser og hvor der gives mulighed for at sammenligne med tre gode besvarelser.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 40 timer
Øvelsestimer 20 timer
Forberedelse og eksamen 352 timer
Total 412 timer
Foreløbig litteratur

Bøger til Corporate Communication (kan købes i SL Books):
Christensen L.T., Morsing M. & G. Cheney (2008). Corporate Communication: Convention, Complexity & Critique. London: Sage 

For øvrig litteratur: Endelig valg af littertur oplyses på CBSCanvas.

 

 • Christensen, L.T., Morsing, M. & Cheney, G. (2008). Corporate Communications. Convention, Complexity and Critique. London: Sage.
 • Argenti, Paul A., Robert A. Howell, & Karen A. Beck (2005). The strategic communication imperative. MIT Sloan Management Review, pp. 83-87.
 • Carter, C., Clegg, S.R., & Kornberger, M. (2008). A very short, fairly interesting and reasonably cheap book about studying strategy. Los Angeles: Sage, pp. 20-33.
 • Mintzberg, H. & Waters, J. A. (1985). Of strategies, deliberate and emergent. Strategic Management Journal, 6: 257-272.
 • Barry, D. & Elmes, M. (1997). Strategy Retold: Toward a Narrative View of Strategic Discourse. Academy of Management Review, 22 (2): 429-452.
 • Friedman, Milton (1970). The social responsibility of business is to increase its profits. New York Times, September 13, 1970. (4 s.)
 • Freeman, R. E., Rubin, J. & B. Moriaty (2010). Et stakeholderperspektiv på corporate communication, værdiskabelse og tillid. In Merkelsen, H. (red.) Håndbog i Strategisk Public Relations. Samfundslitteratur, pp. 67-85.
 • Gulbrandsen, I. T., Just, S. N. (2011). The collaborative paradigm: towards an invitational and participatory concept of online communication. Media, Culture & Society, 33(7), pp. 1095-1108.
 • Sepstrup, P. (2006). Tilrettelæggelse af information: Kommunikation og kampagneplanlægning. København: Academica, pp. 181-200.
 • Kenny, Kate, Whittle, Andrea & Wilmott, Hugh (2011). Understanding Identity & Organizations. London: Sage. pp. 13-33.  
 • Thyssen, O. 2005. The invisibility of the organization. Ephemera, 5(3): 519-536.
 • Thornborrow, T. & Brown, A.D. (2009). ‘Being regimented’: Aspiration, discipline and identity work in the British Parachute Regiment. Organization Studies, 30(4): 355-376.
 • Athens, L. 1994. The self as a soliloquy. The Sociological Quarterly, 35(3): 521-532.
 • Christensen, Lars Thøger & Cheney, George (2000). Self-absorption and self-seduction in the corporate identity game. In Schultz, Hatch & Larsen (2000), The Expressive Organization. Oxford University Press, pp.246-270.
 • Sutton, R.I. & Louis, M.R. 1987. How selecting and socializing newcomers influences insiders. Human Resource Management, 26: 347-361.
 • Eisenberg, Eric (1984). Ambiguity as strategy in organizational communication. Communication Monographs, 51: 227-242.
 • Heil, O. and Robertson, T.S. (1991). Toward a theory of competitive marketing signaling: A Research Agenda, Strategic Management Journal, 12 (6): 403-418.
 • Feldman, M. S. & March, J.G. (1981), Information in organizations as signal and symbol. Administrative Science Quarterly, 26, 171-186.
 • Kaye, Beverly & Betsy Jacobson (1999). True tales and tall tales: The power of organizational storytelling. Training & Development (March): 45-50.
 • Gabriel, Yannis (1995). The unmanaged organization: Stories, fantasies and subjectivity. Organization Studies, 16 (3): 477-501.
 • Weick, Karl E. (1979), “Enactment and Organizing”, chapter 6 in The Social Psychology of Organizing. New York: Random House, pp.147-167.
 • Weick, Karl E. (1987), “Substitutes for Strategy” in Teece, D.J. (1987). The Competitive Challenge. Strategies for Industrial Innovation and Renewal. Cambridge, MA: Ballinger, pp. 221-233.
 • Austin, J. L. (1979). “Performative utterances”. Kap. 10 i Philosophical papers. Oxford: Oxford University Press (pp. 233-252).
 • Jane Lægaard Faerber: Talehandlingsteorien: http:/​/​www.teorier.dk/​tekster/​john-langshaw-austin-talehandlingsteorien.php
 • Lammers, J.C. 2011. How institutions communicate: Institutional messages, institutional logics, and organizational communication. Management Communication Quarterly, 25(1): 154-182.
 • Pratt, Cornelius B. (2001). “Issues Management: The Paradox of the 40-Year U.S. Tobacco Wars.” In Robert Heath & Gabriel Vasquez (eds.). Handbook of Public Relations. Newbury Park, CA: Sage, pp.335-346.
 • Vibbert, Stephen. L. & Bostdorff, Denise M. (1993). “Issue Management in the “Lawsuit Crisis.” In C. Conrad (Ed.), The Ethical Nexus.  Norwood, NJ: Ablex, pp. 103 120.
 • Coombs, T. (1995). Choosing the right words. The development of guidelines for the selection of the ‘appropriate’ crisis-response strategies, Management Communication Quarterly, 8 (4), 447-476.
 • Hall, K. (2020). Public Penitence: Facebook and the Performance of Apology. Social Media+ Society, 6(2), 1-10. 
 • Christensen, L.T., Morsing, M., & Thyssen, O. (2017). License to Critique: A Communication Perspective on Sustainability Standards. Business Ethics Quarterly, 27(2): 239-262.
 • Orton, J.D., & Weick, K.E. 1990. Loosely coupled systems: A reconceptualization. Academy of Management Review, 15 (2): 203-223.
 • Oliver; C. (1992). Strategic responses to institutional processes. Academy of Management Review, 16(1), 145-179.
 • Livesey, S. M. & Graham, J. (2007). Greening of corporations? Eco-talk and the emerging social imagery of sustainable development. In May, S., Cheney, G.  & Roper, J. (eds.), The Debate over Corporate Social Responsibility. Oxford University Press, 336-350.
 • Christensen, L.T., Morsing, M., & Thyssen, O. (2021). Talk-action dynamics: Modalities of aspirational talk. Organization Studies, 42(3), 407-427.
 • Lunheim, Rolf (2005). Confessions of a corporate window-dresser. Leading Perspectives, Summer: 6-7.
 • Brunsson, N. 2003. Organized hypocrisy. In: B. Czarnaiwska & G. Sevón (Eds.), The Northern Lights – Organization Theory in Scandinavia: 201-222. Copenhagen: Copenhagen Business School Press.
 • Christensen, L. T., Morsing, M and Thyssen, O. (2020). Timely Hypocrisy? Hypocrisy Temporalities in CSR Communication. Journal of Business Research, 114: 327-335.
 • Christensen, L.T., Kärreman, D. & Rasche, A. (2019). Bullshit and Organization Studies. Organization Studies, 40(10), 1587–1600.
 • Christensen, L.T. & Cheney, G. (2015). Peering into transparency: Challenging ideals, proxies and organizational practices. Communication Theory, 25, 70-90.
 • Power, M. (1997). The audit society: Rituals of verification. Oxford: Oxford University Press, pp. 1-14.
 • Ringel, L. (2018). Unpacking the Transparency-Secrecy Nexus: Frontstage and backstage behavior in a political party. Organization Studies, DOI: 10.1177/​0170840618759817.
 • Roberts, A. (2012). WikiLeaks: The illusion of transparency. International Review of Administrative Sciences, 78(1), 116-133.
 • Fenger, Niels & Mørup, Søren H. (2013) ”Den nye offentlighedslov er slet ikke så ringe endda”. Kronik i Politiken 8. maj 2013.
Sidst opdateret den 10-02-2022