English   Danish

2022/2023  KAN-CSPKO1701U  Teknologi og ledelse

English Title
Technology and Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Christiane Mossin - Department of Business Humanities and Law
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse/Management
  • Politisk ledelse og offentlig forvaltning/Political leadership and public management
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 16-06-2022

Relevante links

Læringsmål
  • Beskrive og diskutere fra forskellige teoretiske perspektiver, hvordan udvalgte teknologier både skaber og begrænser muligheder for ledelse
  • Analysere og identificere, hvordan teknologier producerer særlige betingelser for ledelse
  • Reflektere over muligheder, konsekvenser og risici i forbindelse med brugen af bestemte ledelsesteknologier
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
KAN-CSPKO1055U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I dag vinder nye teknologier frem i både private og offentlige organisationer. Her finder teknologierne en berettigelse som redskaber til at effektivisere og potentialisere organisationernes virkemåde. Faget om ”Styringsteknologier” giver de studerende en indsigt i den dynamiske relation, der eksisterer mellem organisation, teknologi og ledelse. På den ene side tilpasses enhver teknologi til en organisations virkelighed, men samtidig repræsenterer den givne teknologi også sit eget blik og indeholder sine egne muligheder, som imidlertid omsættes forskelligt i forskellige organisationer. Faget giver et indblik i, hvordan denne dynamiske proces udfolder sig og giver de studerende analytiske kompetencer til selv at undersøge, hvordan dette samspil foregår inden for selvvalgte områder.

 

I faget om ”Styringsteknologier” præsenteres de studerende for udvalgte teorier og perspektiver på teknologi. Fælles for teorierne er, at de gør det muligt at kigge på de materielle og strategiske betingelser for styring gennem teknologier. Gennem de udvalgte perspektiver vil de studerende blive inviteret til at forholde sig til, hvordan både det enkelte teoretiske perspektiv og hver teknologi sætter betingelserne for, hvordan man i henholdsvis analyse og praksis kan forstå handlerum, tid, effekt, affekt og materialitet.  

 

Fagets hovedargument er, at ingen leder i dag kan udøve sin ledelse uden at gøre brug af teknologier, men at teknologierne samtidig truer med at tage magten fra organisationen. Teknologier får lynhurtigt en egen berettigelse. Faget stiller skarpt på særligt to funktioner, når der styres gennem teknologier:

 

  1. Teknologier kan bruges til at mobilisere allerede eksisterende vidensformer – og ressourcer

  2. Teknologier kan bruges til at potentialisere endnu ikke mulige muligheder

 

Formålet med faget om ”Styringsteknologier” er at give de studerende et grundlæggende indblik i brugen af teknologier i både den frivillige, private og offentlige sektor. Her betyder en øget styring gennem teknologier, at hverdagen teknologificeres dels af teknologier, som ordner og regulerer, og dels af teknologier, som åbner for eksperimenter og nytænkning.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsning og gruppebaserede fremlæggelser
Feedback i undervisningen
Der vil være øvelsestimer før undervisningen, hvor de studerende kan arbejde med og diskutere dagens tekster. Det giver de studerende mulighed for at give hinanden feedback på deres læsningen og forståelse af centrale begreber. Underviserne vil give de studerende små opgaver, som kan være med til at facilitere denne form for feedback og selv-refleksion. Desuden vil der, hvor det er muligt lægges op til små refleksionsøvelser i undervisningen, hvor der gennem dialog kan gives feedback på refleksioner og læsninger af dagens tekster og potentielle analyser af teknologier.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 33 timer
Undervisningsforberedelse 99 timer
Sidst opdateret den 16-06-2022